Tìm kiếm
Kế hoạch, chương trình công tác tháng 01 năm 2018 của UBND huyện
False 2295Ngày cập nhật 09/10/2018

TT

Nội dung

Cơ quan tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, báo cáo

I

Chỉ thị, kế hoạch thông qua UBND huyện

1

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

2

Kế hoạch công tác Gia đình năm 2018

Phòng

VH-TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

3

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm xây dựng nông thôn mới 2018

Phòng Nông nghiệp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

4

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trọng điểm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục – Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

5

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trọng điểm nông nghiệp toàn diện năm 2018

Phòng Nông nghiệp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

6

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trọng điểm giảm nghèo bền vững năm 2018

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

7

Kế hoạch thực hiện Đề án làm giàu rừng và PTLSNG năm 2018

Phòng Nông nghiệp

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

8

Kế hoạch mừng Đảng, mừng xuân năm 2018

Văn phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

9

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2018

BCH Quân sự huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

10

Kế hoạch xây dựng cơ sở cụm ATLC-SSCĐ năm 2018

BCH Quân sự huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

11

Kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018

BCH Quân sự huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

12

Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản QPPL do HĐND-UBND huyện ban hành trong năm 2017.

Phòng Tư Pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

13

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

14

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 tại huyện Nam Đông

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

15

Kế hoạch truyền thông về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

16

Kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường năm 2018

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

17

Kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

18

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2018 của UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

19

Kế hoạch tổ chức tuần tra, truy quét tại rừng

Hạt Kiểm lâm huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

20

Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2018

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

21

Kế hoạch triển khai vận động Hiến máu tình nguyện

Hội CTĐ huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

22

Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm 2018

Phòng Tư Pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

23

Chỉ thị tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Đinh Dậu và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2017

Công an huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

24

Chỉ thị tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT dịp tết Mậu Tuất và năm 2018

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

25

Chỉ thị tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép, phòng cháy chữa cháy rừng

Hạt Kiểm lâm huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

II

Các báo cáo, chương trình thông qua UBND huyện

1

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 01 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2018

Văn Phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

2

  Chương trình công tác tháng 02 năm 2018

Văn Phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

B

Các hội nghị, cuộc họp, lễ quan trọng tổ chức trong tháng

 

 

Tháng 01

1

 Tổng kết công tác xây dựng NTM 2017, triển khai Kế hoạch năm 2018

Phòng Nông nghiệp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

2

  Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, QPAN năm 2018

Văn phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

3

Tổng kết công tác thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

4

Hội nghị quân chính triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018

Quân sự huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp

1

Chỉ đạo phát triển chăn nuôi và thực hiện Đề án phát triển đàn lợn giống chất lượng cao

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

2

Quy hoạch nông nghiệp giai đoạn 2016-2020

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

3

Đôn đốc các xã tổng kết nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

4

Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2018

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

5

Chuẩn bị điều kiện và tổ chức Tết trồng cây

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

6

Phát động phong trào lập vườn, trồng hoa màu và gieo cấy vụ Đông Xuân đúng khung lịch thời vụ

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

7

Phát động chiến dịch chăm sóc bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc cây cao su

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

8

Tổng hợp các số liệu kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm và báo cáo lên cấp trên

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

9

Theo dõi tiến độ thực hiện công tác XDCB trên địa bàn

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

10

Phê duyệt quyết toán các công trình XDCB

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

11

Đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện hoàn thành công tác thu năm 2018

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

12

Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

13

Theo dõi giá cả thị trường và báo cáo lên cấp trên

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

14

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2018

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

15

Thực hiện ghi thu, ghi chi các khoản để lại thu, chi tại các đơn vị theo qui định năm 2017; xét chuyển số dư các tài khoản tiền gửi năm 2017 sang năm 2018.

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

16

Chỉnh lý số liệu quyết toán ngân sách năm 2017

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

17

Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn công tác thu lệ phí vệ sinh môi trường năm 2018

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

18

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

19

Kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lí các trường hợp kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng hết hạn sử dụng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

20

Kiểm tra mức độ an toàn các trạm BTS, cột Ăng ten dưới 75m trên địa bàn huyện

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

21

Phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

22

Thu hút, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

23

Triển khai ứng dụng các thành tựu, kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN thành công vào sản xuất và đời sống

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

24

Tìm thị trường và xây dựng thương hiệu cho hàng nông đặc sản của địa phương

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

25

Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, làm việc với các đơn vị thi công để có PA dọn dẹp, vệ sinh các tuyến đường, mương thoát nước

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

26

Tham mưu phương án đấu thầu hoặc xét chọn đơn vị thu gom, xử lý rác thải theo quy định

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

27

Quyết định thu hồi đất, thu hồi giấy CNQSDĐ của hộ gia đình, cá nhân

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

28

Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

29

Quyết định giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

30

Cấp giấy CNQSDĐ, QSHNO và TSKGLVĐ lần đầu

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

31

Quyết định phê duyệt phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất của các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu đất thực hiện các công trình/dự án trên địa bàn huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

32

Quyết định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

33

Quản lý, giám sát vận hành bãi chôn lấp rác Hương Phú

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

34

Thẩm định thủ tục đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các công trình/dự án

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

35

Thẩm định thủ tục đăng ký Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các công trình/dự án

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

36

Theo dõi Biến đổi khí hậu

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

37

Kiểm tra các hoạt động bảo vệ môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

38

Thẩm định thủ tục đăng ký khai thác tài nguyên nước dưới đất

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

39

Thẩm định thủ tục lấy ý kiến UBND huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

40

Theo dõi hiện trạng tài nguyên nước

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

II

Lĩnh vực Văn hóa – xã hội

1

Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

2

Kiểm tra công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

3

Tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước trong năm 2017

Phòng Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

4

Tổ chức các giải thể thao truyền thống năm 2018

Phòng Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

5

Tham gia các môn Đại hội TDTT cấp tỉnh

Phòng Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

6

Tập huấn phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Phòng Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

7

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, thống nhất phương án tổ chức tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường

Phòng Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

8

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tết dương lịch, âm lịch

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

9

Tập huấn công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2016

Phòng Y tế

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

10

Triển khai Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2018

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

11

Chủ trì phối hợp với UBTMTQVN huyện, Hội chữ thập đỏ huyện và UBND các xã, thị trấn để có kế hoạch phân phối quà tết

Phòng Y tế

 

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

12

Rà soát lập kế hoạch đăng ký nhu cầu vốn năm 2019 các chương trình chính sách hỗ trợ vùng dân tộc miền núi

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

13

Rà soát các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và hộ đồng bào thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

14

Triển khai kế hoạch chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2018

Trung tâm Dân số - KHHGĐ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

15

Triển khai kế hoạch đăng ký mô hình "Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên" lồng ghép đưa chính sách dân số vào hương ước, quy ước làng thôn văn hóa

Trung tâm Dân số - KHHGĐ

 

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

16

Triển khai kế hoạch hoạt động các mô hình SLSS, Tảo hôn, MCBGTKS, Tiền hôn nhân và CLB Nam nông dân không có người sinh con thứ 3 trở lên

Trung tâm Dân số - KHHGĐ

 

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

17

Triển khai kế hoạch vận động HMTN đợt I năm 2018

Hội chữ thập đỏ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 01

III

Lĩnh vực  Quốc phòng – An ninh, Nội chính

1

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

2

Triển khai phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2018

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

3

Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

4

Báo cáo công tác tư pháp chính thức năm 2017

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

5

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính lần 2 năm 2017

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

6

Kiện toàn lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên năm 2018

Ban chỉ huy Quân sự huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

7

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

IV

Văn phòng HĐND và UBND

1

Xây dựng các chương trình công tác và báo cáo chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của UBND huyện  hàng tháng, quý, năm trình UBND huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

2

Xây dựng mục tiêu chất lượng về đăng tải tin, phóng sự, bài viết trên trang thông tin điện tử huyện

Văn phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 01

3

Tham mưu triển khai kế hoạch Mừng Đảng, Mừng Xuân năm 2018

Văn phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

4

Tham mưu lịch tiếp dân lưu động và tại trụ sở 6 tháng đầu năm 2018

Văn phòng

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 01

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.209.049
Truy cập hiện tại 949