Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ thị về việc tuyển chọn gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong QĐND và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023
False 3430Ngày cập nhật 14/10/2022

        UBND huyện vừa ban hành chỉ thị về việc tuyển chọn gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong QĐND và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023

 

            Theo đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền luật NVQS năm 2015, Luật CAND năm 2018; tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe NVQS đúng quy định và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả khám sức khỏe của công dân; làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, ưu tiên tuyển chọn số CBCCVC và con em cán bộ, SV đã tốt nghiệp ĐH, CĐ ra trường để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2023. Ngoài ra, thực hiện tốt quy trình tuyển quân, làm tốt công tác tuyên truyền vận động và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Bên cạnh đó, các cơ quan, ban ngành đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối kết hợp chặt chẽ để đảm bảo 100% hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, đạt chất lượng cao, đúng luật, không bù đổi, loại trả và đảm bảo thực hiện dân chủ, minh bạch và công bằng xã hội.

 

Quỳnh Trang
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.991.446
Truy cập hiện tại 4.684