Tìm kiếm
Triển khai Quyết định số 1010/2018/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ
False 2990Ngày cập nhật 30/09/2018

Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1010/2018/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn có hiệu lực thi hành từ ngày ký là 10/8/2018. Quyết định này thay thế Quyết định số 1049/2014/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 (Quyết định đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ). Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 6263/UBND-VH ngày 23/8/2018 triển khai Quyết định này.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.218.255
Truy cập hiện tại 794