Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Ngày 16/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm
False 10917Ngày cập nhật 25/08/2022

Ngày 16/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đối với từng loại vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Quy định này quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính về đất đai được quy định tại các điều: Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Những nội dung không quy định tại Quy định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP và quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Mức độ khôi phục và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan

1. Mức độ khôi phục tại Quy định này gồm 03 mức độ: Khôi phục lại như nguyên trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm; khôi phục lại tình trạng của đất có tính tương đương để nhằm giữ đúng mục đích sử dụng đất; giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất như tại thời điểm phát hiện vi phạm nếu phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Khôi phục lại nguyên trạng ban đầu của đất là áp dụng những biện pháp nhằm khôi phục lại nguyên tình trạng ban đầu của đất đó trước khi bị tác động bởi hành vi vi phạm hành chính đối với đất đai.

Khôi phục lại tình trạng của đất để giữ mục đích sử dụng đất bao gồm những biện pháp nhằm khôi phục lại tình trạng của loại đất, để phục hồi mục đích sử dụng đất tương đương như trước khi bị tác động bởi hành vi vi phạm đối với đất đai.

2. Kết quả thực hiện khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm do đại diện cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan và địa phương nơi có đất tổ chức kiểm tra, xác nhận bằng biên bản. Trường hợp người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan trình ban hành Quyết định xử phạt là cơ quan chủ trì kiểm tra, xác nhận.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2022

(Chi tiết theo file đính kèm)

 

 

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 2.422