Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình đợt 2 năm 2022
False 8044Ngày cập nhật 09/08/2022

Thực hiện Kế hoạch số 397/KH-SYT ngày 21/01/2022 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình đợt 2 năm 2022 (sau đây gọi là chiến dịch):

I. MỤC TIÊU

Chiến dịch đợt 2 năm 2022 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng về Dân số - kế hoạch hóa gia đình (Dân số - KHHGĐ), dân số và phát triển, huy động các cấp, các ngành, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền vận động, hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ góp phần thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Dân số - KHHGĐ năm 2022, cụ thể:

1. Triển khai thực hiện chiến dịch tại các xã, thị trấn có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao và xã vùng khó khăn.  

2. Đảm bảo thực hiện hoàn thành 50% chỉ tiêu còn lại của năm 2022 về biện pháp tránh thai lâm sàng.

3. Cung cấp thông tin về SKSS/KHHGĐ và các dịch vụ dân số cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, vị thành niên và thanh niên, nhất là nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn, đồng thời tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng dân số.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện

a) Trung tâm Y tế huyện

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét phê duyệt theo quy định; tham mưu UBND huyện có văn bản chỉ đạo việc triển khai chiến dịch tại địa phương đảm bảo đúng tiến độ, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch và đảm bảo an toàn, an tâm cho người dân trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 theo quy định.

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn chuẩn bị trang thiết bị, cơ sở vật chất để tổ chức khám, tư vấn và thực hiện kỹ thuật.

- Bố trí đầy đủ phương tiện, dụng cụ, nhân lực, vật lực để thực hiện triệt sản nam nữ cho các đối tượng có nhu cầu.

- Treo băng rôn tuyên truyền tại các trục đường chính của huyện và cung cấp tờ rơi, cho các xã, thị trấn.

- Tổng hợp và báo cáo kết quả chiến dịch theo quy định.

b) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Căn cứ vào nội dung kế hoạch, chỉ tiêu của huyện để xây dựng kế hoạch của đơn vị mình cụ thể về địa điểm, thời gian tọa đàm, tư vấn và phân công trách nhiệm cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo Công tác dân số xã về phụ trách từng địa bàn, thôn, gắn với chỉ tiêu thực hiện cụ thể để tổ chức tuyên truyền vận động.

- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của xã trước, trong quá trình triển khai chiến dịch và treo băng rôn tuyên truyền...

- Chỉ đạo Trạm Y tế, Chuyên trách dân số, Cộng tác viên rà soát lại các nhóm đối tượng để tuyên truyền vận động; phối hợp với UBMTTQVN xã, Xã đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, các già làng, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố tổ chức toạ đàm, đi vận động trực tiếp đối tượng tại hộ gia đình và lập danh sách các cặp vợ chồng đăng ký sử dụng các biện pháp tránh thai trên toàn xã, thị trấn (theo mẫu của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh) và gửi danh sách về huyện (qua Phòng Dân số) trước ngày thực hiện dịch vụ tại xã, thị trấn.

- Chỉ đạo Trạm Y tế chuẩn bị địa điểm tổ chức khám, tư vấn, thực hiện dịch vụ. Xây dựng kế hoạch cung ứng dịch vụ SKSS/KHHGĐ và phối hợp với các đội lưu động tỉnh, huyện đáp ứng dịch vụ cho nhân dân khi có nhu cầu.

- Phân công cán bộ chuyên trách, Cộng tác viên DS-KHHGĐ có trách nhiệm bám sát địa bàn của đơn vị quản lý để vận động đối tượng đến khám, đưa các đối tượng đã đăng ký các biện pháp tránh thai đến Trạm Y tế thực hiện dịch vụ, riêng triệt sản đưa về tại Trung tâm Y tế huyện để thực hiện.

2. Tuyên truyền vận động

Trung tâm Y tế và Trạm Y tế tham mưu cho Ban Chỉ đạo DS-KHHGĐ  huyện, xã chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện:

- Tuyên truyền trên các kênh truyền thông của huyện, xã về KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể, nhất là Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên… Các đơn vị triển khai tư vấn cần xây dựng kế hoạch báo cáo trước khi triển khai thực hiện.

- Tổ chức truyền thông tại cộng đồng nhằm chuyển tải những thông điệp tới các nhóm đối tượng thông qua nói chuyện chuyên đề, tư vấn nhóm nhỏ, mít tinh, cổ động; khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tờ rơi... Sử dụng mạng xã hội như facebook, zalo, tiktok để truyền thông và thông báo hoạt động chiến dịch.

- Đối tượng tuyên truyền vận động: Ngoài việc tiếp tục tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 con, nuôi dạy con tốt,   xây dựng gia đình tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc, cần mở rộng các nội dung, đối tượng tuyên truyền về các hoạt động nâng cao chất lượng dân số: Vận động thanh niên thực hiện tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn; không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phụ nữ mang thai thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh bẩm sinh, khám sức khỏe người cao tuổi…

3. Tổ chức các đội dịch vụ

Trung tâm Y tế chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện đáp ứng dịch vụ như: Tổ chức đội dịch vụ KHHGĐ lưu động của huyện thực hiện tư vấn, cung cấp các dịch vụ, khám và điều trị nhiễm khuẩn đường sinh sản; chuẩn bị cơ sở vật chất, thuốc thiết yếu, nhân lực phục vụ các đợt chiến dịch. Thành phần đội dịch vụ lưu động gồm các cử nhân phụ sản có chuyên môn và kinh nghiệm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH

1.Địa bàn triển khai: tại 10 xã, thị trấn

2. Thời gian triển khai:

- Triển khai kế hoạch tại huyện: Dự kiến từ ngày 08-12/8/2022.

- Triển khai kế hoạch tại xã, thị trấn: Trước khi tổ chức truyền thông tư vấn và dịch vụ từ 7 đến 10 ngày.

- Thực hiện dịch vụ mỗi đơn vị 01 ngày, dự kiến bắt đầu từ 22/8/2022 và kết thúc trước 15/9/2022.

Sau đợt chiến dịch tại huyện, tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ hàng tháng nhằm hoàn thành chỉ tiêu giao năm 2022.

IV. KIỂM TRA, GIÁM SÁT, BÁO CÁO, SƠ KẾT, TỔNG KẾT

1. Tổ chức kiểm tra, giám sát

- Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giám sát trước, trong, sau các đợt chiến dịch tại 100% số xã, thị trấn triển khai. Tập trung vào công tác chuẩn bị, đặc biệt là chuẩn bị các điều kiện để triển khai dịch vụ tại Trạm Y tế, tổ chức tuyên truyền vận động đối tượng, tiến độ triển khai các hoạt động, chất lượng dịch vụ và kết quả dịch vụ, phát hiện những khó khăn, vướng mắc của xã, thị trấn để hỗ trợ, xử lý.

- Giao trách nhiệm các ban, ngành, đoàn thể huyện tham gia chỉ đạo, theo dõi, giám sát chiến dịch tại các xã, thị trấn, cụ thể như sau:

STT

Các ban, ngành, đoàn thể tham gia chỉ đạo

Tại các xã, thị trấn

Ghi chú

1

Hội Nông dân huyện

Hương Sơn, Thượng Quảng, Thượng Lộ

Đề nghị các xã, thị trấn khi triển khai chiến dịch, tổ chức toạ đàm, tư vấn mời các ban, ngành huyện tham gia chỉ đạo tại đơn vị mình tham dự.

2

Huyện đoàn

Hương Lộc, Thượng Nhật

3

Hội Phụ nữ huyện

Hương Phú, Thị trấn Khe  Tre

4

Ủy ban MTTQVN huyện

Hương Hữu, Thượng Long, Hương Xuân

2. Thống kê, báo cáo

- Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch gửi về Trung tâm Y tế huyện ( Phòng Dân số) để tổng hợp.

- Thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo nguyên tắc: Kết quả thực hiện dịch vụ trong chiến dịch chỉ bao gồm số người thực hiện trong những ngày tổ chức chiến dịch tại xã, thị trấn; danh sách người thực hiện KHHGĐ phải được thống nhất, lưu tại Trạm Y tế để quản lý, theo dõi.

- Trung tâm Y tế hướng dẫn các xã xây dựng báo cáo và làm đầu mối thu thập thông tin, thống kê, tổng hợp số liệu báo cáo chiến dịch của huyện gửi về Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh theo quy định.

3. Sơ kết, tổng kết

- Sau khi kết thúc chiến dịch đợt 2 các xã, thị trấn tiến hành tổng hợp số liệu và báo cáo sơ, tổng kết.

- Báo cáo sơ kết chiến dịch gửi về Trung tâm Y tế huyện (thông qua Phòng Dân số) trước ngày 30/9/2022, báo cáo tổng kết chiến dịch trước 26/11/2022.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí tổ chức thực hiện chiến dịch năm 2022 đã được phân bổ theo công văn số 563/TTYT ngày 01/6/2022, việc quản lý sử dụng kinh phí được thực hiện theo các quy định tài chính hiện hành.

- Huy động ngân sách địa phương: Trạm Y tế lập kế hoạch đề nghị UBND cấp xã hỗ trợ thêm kinh phí, bảo đảm nguồn lực triển khai các đợt chiến dịch, đồng thời lồng ghép các buổi tư vấn cộng đồng, nói chuyện chuyên đề của các đề án, mô hình, chương trình nâng cao chất lượng dân số vào hoạt động truyền thông của chiến dịch.

Việc triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ Dân số - KHHGĐ đợt 2 năm 2022 là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch công tác Dân số - KHHGĐ của huyện, góp phần hoàn thành chương trình DS-KHHGĐ giai đoạn 2021-2025.

Trong quá trình triển khai chiến dịch nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ về Trung tâm Y tế huyện ( Phòng Dân số) theo số ĐT: 0234.3875 368./.

 

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 2.618