Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Thừa Thiên Huế duy trì 2 năm liền Top 5 các tỉnh, thành phố trong cả nước về chỉ số CCHC năm 2021
False 20701Ngày cập nhật 29/05/2022

Sáng ngày 25/5, tại trụ sở Bộ  Nội vụ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS 2021) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index 2021). UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tham dự hội nghị.

     Năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế xếp vị trí thứ 4/63  tỉnh, thành phố trong cả nước về chỉ số PAR INDEX, giảm một bậc so với năm 2020 nhưng lại có điểm số cao hơn (năm 2020: 88.47 điểm; năm 2021: 89.32 điểm), duy trì được vị trí Top 5 trong cả nước.

     Về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 (SIPAS), tỉnh Thừa Thiên Huế xếp thứ 17 với 88.60 điểm, tăng 14 bậc so với năm 2020.

     Cùng với chỉ số PAR INDEX và SIPAS thì năm Năm 2021, nhiều chỉ số của tỉnh Thừa Thiên Huế được công bố đều tăng và nằm ở vị trí cao trong toàn quốc như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 8, Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đứng thứ nhất toàn quốc, Chỉ số công nghệ thông tin (ICT Index) các năm 2019, năm 2020 đều đứng thứ 2 toàn quốc.

Chủ trì Hội nghị

Chủ trì Hội nghị

Có được kết quả trên là nhờ trong thời gian qua, Lãnh đạo tỉnh luôn xác định CCHC gắn liền với việc ứng dụng CNTT và ISO trong hoạt động cơ quan nhà nước. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã quyết tâm trong công tác chỉ đạo, từ khâu lập kế hoạch, xây dựng đến tổ chức áp dụng và duy trì, cải tiến thường xuyên ISO nhằm cung cấp cho người dân một dịch vụ hành chính công tốt nhất, đáp ứng nhu cầu một nền hành chính hiện đại trong giai đoạn hiện nay như: cải tiến, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) rườm rà, phức tạp; rút ngắn thời gian thực hiện; giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp;

   Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm luôn được chú trọng, tạo sự đồng thuận đối với công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị, địa phương.

   Cùng với việc triển khai thực hiện quản lý, sử dụng và tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm, UBND tỉnh đã và đang tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; qua đó đảm bảo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, các đơn vị, địa phương tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế.

   Việc triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, ứng dụng tiếp nhận TTHC trực tuyến qua phần mềm dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Từ đó giúp cho công tác xử lý công việc được thông suốt, hiệu quả, hạn chế tiêu cực trong thực thi công vụ; góp phần công khai, minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ CCHC tại đơn vị. Hệ thống văn bản QPPL trên các lĩnh vực được rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp, quản lý nhà nước tốt hơn. Trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên. Hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từng bước được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường.

   Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã góp phần thúc đẩy các cơ quan sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được giao. Các cơ quan cũng đã sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước giao tự chủ có hiệu quả hơn, tự sắp xếp, cân đối nguồn tài chính của mình để chi tiêu có mục đích, tiết kiệm, thu nhập của cán bộ, công chức từng bước được cải thiện, việc chi trả thu nhập cho từng người lao động trong cơ quan do Thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ.

 

Kết quả chỉ số CCHC 2021

Kết quả chỉ số CCHC 2021

Kết quả Cải cách hành chính năm 2021

    Phó Chủ tịch UBND  tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, hiện tỉnh đang tiếp tục tập trung cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, loại bỏ các quy định không hợp pháp, không cần thiết, không hợp lý, bảo đảm thực chất.  Tăng cường việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh; Tiếp tục phát huy có hiệu quả kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và chấn chỉnh hành vi nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tham luận về công tác CCHC tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tham luận về công tác CCHC tại hội nghị

Trích nguồn: https://snv.thuathienhue.gov.vn/

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 120