Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ bảo hiểm y tế
False 10523Ngày cập nhật 13/05/2022

    Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), ngày 29/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4236/UBND-XH yêu cầu Sở Y tế tăng cường thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi quỹ BHYT theo đúng quy định, công tác tổ chức đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư và trang thiết bị y tế, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác KCB BHYT.

    Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh BHYT có giải pháp khắc phục tình trạng sai sót, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT không đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị do Bộ Y tế ban hành; cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT. Tăng cường hợp tác và triển khai hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện, giữa các tuyến theo đúng quy định hiện hành;

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng cần thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT do các cơ sở khám chữa bệnh đề nghị; kiên quyết từ chối thanh toán chi phí khám chữa bệnh bất hợp lý. Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHYT đã được cấp có thẩm quyền kết luận, Bảo hiểm xã hội phối hợp với Sở Y tế (đối với cơ sở khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế), đối với cơ sở khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, báo cáo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp Bộ Y tế để xem xét xử lý theo quy định.

Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị y tế có liên quan để thực hiện tổ chức đấu thầu mua thuốc, hóa chất và vật tư y tế đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh tại các đơn vị. Thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đúng quy định đồng thời đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện khám chữa bệnh, giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh; xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến sai sót trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, chấn chỉnh công tác giám định BHYT, tránh xảy ra sai sót tương tự.

Đặc biệt là các cơ sơ khám chữa bệnh BHYT thực hiện hoàn trả phần kinh phí người bệnh phải cùng chi trả, tương ứng với phần kinh phí 80%, 95% cơ quan Bảo hiểm xã hội đã từ chối thanh toán. Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đúng quy định, không để xảy ra sai sót, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh và các viên chức có liên quan. Đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT khi khám chữa bệnh, không yêu cầu người bệnh mua thuốc hoặc tự túc chi phí trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT. Chủ động triển khai các giải pháp để phòng, chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, xử lý nghiêm các cán bộ, nhân viên có hành vi vi phạm trong đơn vị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT để giảm thiểu sai sót trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh.

                                                                                                                                                                                                                                                 www.thuathienhue.gov.vn

 
 
 
 
 
 
Võ Thị Kim Chi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 2.111