Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

NGÀY HỘI VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CÁC DÂN TỘC MIỀN NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ XIV, NĂM 2022
False 11140Ngày cập nhật 16/04/2022

Diễn ra từ ngày 16/5/2022 đến 18/5/2022. Với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao gắn với quảng bá, giới thiệu du lịch, các mặt hàng truyền thống, nông sản đặc trưng của địa phương. Mời mọi người lên lịch ghé và tham gia các chương trình sau:
✅✅ Chương trình biểu diễn dự thi của các đội Nghệ thuật quần chúng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế và chiếu phim lưu động phục vụ người dân. 
- Thời gian: Vào lúc 19h30, ngày 16,17,18/5/2022.
- Địa điểm: Trung tâm Thể thao thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.
✅✅ Tổ chức không gian Ẩm thực truyền thống - Nông sản huyện Nam Đông.
- Thời gian: từ ngày 16,17,18/5/2022.
- Địa điểm: Khuôn viên Nhà Văn hoá truyền thống huyện.
✅✅ Tổ chức các môn thi đấu thể thao (Bóng chuyền, Bóng đá, Bắn nỏ, Đẩy gậy, Kéo co).
- Thời gian: từ ngày 16,17,18/5/2022.
- Địa điểm: Trung tâm Thể thao thị trấn Khe Tre huyện và Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện.
✅✅ Khai mạc Lễ hội Ẩm thực và tổ chức Hội thi ẩm thực. Vào lúc 08h00, ngày 17/5/2022.
✅✅ Khai mạc và tổ chức tham quan các hoạt động trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách, trình diễn dệt Zèng, đan lát,...
- Thời gian: từ ngày 16,17,18/5/2022.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện.
✅✅ Tổ chức Chương trình Famtrip Ngày hội. Vào lúc 08h00 đến 14h00, ngày 17/5/2022.
✅✅ Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày hội và Khai mạc Ngày hội. 
- Thời gian: Vào lúc 19h00, ngày 17/5/2022.
- Địa điểm: Trung tâm Thể thao thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.
✅✅ Chương trình Tái hiện Lễ hội Mừng lúa mới của đồng bào dân tộc Cơ tu.
- Thời gian: 08h00, ngày 18/5/2022.
- Địa điểm: Khuôn viên Nhà Văn hoá truyền thống huyện.
✅✅ Các đơn vị tham gia các tour du lịch cộng đồng. Vào lúc 14h00, ngày 18/5/2022.
✅✅ Chương trình Bế mạc Ngày hội.
- Thời gian: 19h30, ngày 18/5/2022.
- Địa điểm: Trung tâm Thể thao thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.
✅✅ Đặc biệt tổ chức Chương trình Giao lưu giã bạn.
- Thời gian: 21h30, ngày 18/5/2022.
- Địa điểm: Trung tâm Thể thao thị trấn Khe Tre huyện.
 
Một số hình ảnh về Ngày hội:
 
  
 
 
 
 
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.997.820
Truy cập hiện tại 3.735