Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Bãi bỏ các quyết định thuộc lĩnh vực giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
False 21997Ngày cập nhật 23/02/2022

Ngày 17/2/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 09 /2022/QĐ-UBND Bãi bỏ các Quyết định quy định, chế độ thu, nộp phí đăng ký giao dịch đảm bảo và phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/2/2022.

Các Quyết định bãi bỏ gồm:

1.Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 05 năm 2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí đăng ký giao dịch đảm bảo và phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 08 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 312