Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Hạ tầng các điểm du lịch cộng đồng huyện Nam Đông (theo NQ 05)
False 24343Ngày cập nhật 17/02/2022

     Ngày 10 tháng 02 năm 2022, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Hạ tầng các điểm du lịch cộng đồng huyện Nam Đông (theo NQ 05) đã được HĐND huyện Quyết nghị tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 26/7/2021 với những nội dung chủ yếu sau:

     1. Nội dung và quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Nhà bia ghi danh liệt sỹ xã Thượng Lộ đến thác Kazan có chiều dài khoảng 205m với bề rộng nền đường Bn=(1,0+5,5+1,0)m=7,5m; xây dựng bãi đỗ xe với diện tích khoảng 375m2; nhà vệ sinh công cộng với diện tích khoảng 35m2.

     2. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.225 triệu đồng.

     3. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: 2 năm.

Tập tin đính kèm:
Nhật Linh - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.119.989
Truy cập hiện tại 82