Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo lịch phát sóng dạy học chương trình lớp 1, 2 từ ngày 10/01/2022 - 15/01/2022
False 7661Ngày cập nhật 12/01/2022

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 1, lớp 2 Tuần 19 - Từ ngày 10/01/2022 - 15/01/2022 như sau:

 

Thứ/Ngày

Khung giờ

Lớp

Môn

Tên bài

Họ tên người dạy

Thứ hai

10/01/2022

17h00- 17h25

1

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO –NXB GDVN)

Bài 1: oa, oe

 

Nguyễn Thị Thu Dung

17h25- 17h50

2

TOÁN 2

Bài 54: Thừa số - Tích.

Nguyễn Thị Ngọc Bích

17h50- 18h15

1

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Học vần: oi, ây. Tập viết: oi, con voi; ây, cây dừa

Trần Thị Ngọc Nhân

20h30- 20h55

2

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Chia sẻ và đọc: Đàn gà mới nở

Nguyễn Thị Trà My

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Đọc: Chuyện bốn mùa

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Thứ ba

11/01/2022

17h00- 17h25

1

 

 

 

 

 

 

2

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1 (Tiết 1)

Nguyễn Thị Hồng Phượng

17h25- 17h50

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO–NXB GDVN)

Bài 2: uê, uy

 

Lương Nguyễn Túy Lam

17h50- 18h15

TOÁN1

So sánh các số trong phạm vi 100

Phan Thị Ý Nhi

20h30- 20h55

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Nghe – viết: Mèo con.

Chữ hoa: P

Nguyễn Thị Thuý Hằng

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Viết: Chữ hoa Q. Nói và nghe: Kể chuyện Chuyện bốn mùa

Nguyễn Thị Diệu Hòa

Thứ tư

12/01/2022

17h00- 17h25

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Học vần: ôi, ơi; Tập Viết: ôi, trái ổi, ơi, bơi lội

Phạm Thị Oanh Kiều

17h25- 17h50

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1 (Tiết 2)

Hoàng Thị Thu Cúc

17h50- 18h15

TOÁN 2

Bài 55: Bảng nhân 2 (tiết 1) 

Lê Thị Diễn

20h30- 20h55

TIẾNG VIỆT2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Đọc: Bồ câu tung cánh

Nguyễn Thị Như Ý

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Đọc: Mùa nước nổi

Lê Thị Thanh Tâm

Thứ năm

13/01/2022

17h00- 17h25

1

 

 

 

2

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Học vần : ui, ưi; Tập viết ui, ngọn núi, ưi gửi thư

Lương Thị Thủy

17h25- 17h50

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO–NXB GDVN)

Bài 3: oai, oay, oac

 

Nguyễn Thị Khánh Linh

17h50- 18h15

TOÁN 1

Luyện tập

Hoàng Thị Thu Cúc

20h30- 20h55

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Nói và nghe: Quan sát tranh ảnh vật nuôi.

Viết về tranh ảnh vật nuôi

Nguyễn Thị Thu Thủy

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Viết: Nghe – viết: Mùa nước nổi. Luyện tập: Mở rộng vốn từ về các mùa; Dấu chấm, dấu chấm hỏi.

Nguyễn Thị Mỹ

Thứ sáu

14/01/2022

17h00- 17h25

1

 

 

 

2

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 2: Đôi tai xấu xí (Tiết 1)

Lê Thị Nữ Trinh

17h25- 17h50

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO–NXB GDVN)

Bài 4: oat, oan, oang

 

Trần Thị  Cỏ Mây

17h50- 18h15

TOÁN 1

Dài hơn, ngắn hơn

Phạm Thị Thanh Tâm

20h30- 20h55

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Tự đọc sách báo: Đọc sách báo viết về vật nuôi

Bùi Thị Giang

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Viết đoạn văn tả một đồ vật. Đọc mở rộng

Phạm Thị Lan Phương

Thứ bảy

15/01/2022

8h00- 8h25

 

1

 

2

 

1

2

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Học vần: uôi; ươi. tập viết: uôi ,dòng suối, ươi, quả bưởi

Phan Thị Mía

8h25- 8h50

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 2: Đôi tai xấu xí (Tiết 2)

Nguyễn Tôn Hiếu Thảo

8h50- 9h15

TOÁN 2

Bài 55: Bảng nhân 2 (tiết 2) 

Nguyễn Thị Thúy Hằng

9h15- 9h40

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO–NXB GDVN)

Bài 5: Ôn tập và kể chuyên.( Kể chuyện:Sự tích hoa ngọc lan)

 

Nguyễn Thị Phương Thi

9h40- 10h05

TOÁN 2

Bài 56: Bảng nhân 5 (tiết 1) 

Trần Thị Duyên

14h00-14h25

 

 

1

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 3: Bạn của gió

Bùi Thị Giang

14h25-14h50

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Ôn tập - Kể chuyện: Thổi bóng

Lê Thị Phương Châu

14h50-15h15

2

TOÁN 2

Bài 56: Bảng nhân 5 (tiết 2) 

Trần Thị Thu Thủy

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 1, lớp 2 Tuần 19 - Từ ngày 10/01/2022 - 15/01/2022 như sau:

Thứ/Ngày

Khung giờ

Lớp

Môn

Tên bài

Họ tên người dạy

Thứ hai

10/01/2022

17h00- 17h25

1

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO –NXB GDVN)

Bài 1: oa, oe

 

Nguyễn Thị Thu Dung

17h25- 17h50

2

TOÁN 2

Bài 54: Thừa số - Tích.

Nguyễn Thị Ngọc Bích

17h50- 18h15

1

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Học vần: oi, ây. Tập viết: oi, con voi; ây, cây dừa

Trần Thị Ngọc Nhân

20h30- 20h55

2

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Chia sẻ và đọc: Đàn gà mới nở

Nguyễn Thị Trà My

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Đọc: Chuyện bốn mùa

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Thứ ba

11/01/2022

17h00- 17h25

1

 

 

 

 

 

 

2

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1 (Tiết 1)

Nguyễn Thị Hồng Phượng

17h25- 17h50

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO–NXB GDVN)

Bài 2: uê, uy

 

Lương Nguyễn Túy Lam

17h50- 18h15

TOÁN1

So sánh các số trong phạm vi 100

Phan Thị Ý Nhi

20h30- 20h55

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Nghe – viết: Mèo con.

Chữ hoa: P

Nguyễn Thị Thuý Hằng

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Viết: Chữ hoa Q. Nói và nghe: Kể chuyện Chuyện bốn mùa

Nguyễn Thị Diệu Hòa

Thứ tư

12/01/2022

17h00- 17h25

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Học vần: ôi, ơi; Tập Viết: ôi, trái ổi, ơi, bơi lội

Phạm Thị Oanh Kiều

17h25- 17h50

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1 (Tiết 2)

Hoàng Thị Thu Cúc

17h50- 18h15

TOÁN 2

Bài 55: Bảng nhân 2 (tiết 1) 

Lê Thị Diễn

20h30- 20h55

TIẾNG VIỆT2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Đọc: Bồ câu tung cánh

Nguyễn Thị Như Ý

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Đọc: Mùa nước nổi

Lê Thị Thanh Tâm

Thứ năm

13/01/2022

17h00- 17h25

1

 

 

 

2

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Học vần : ui, ưi; Tập viết ui, ngọn núi, ưi gửi thư

Lương Thị Thủy

17h25- 17h50

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO–NXB GDVN)

Bài 3: oai, oay, oac

 

Nguyễn Thị Khánh Linh

17h50- 18h15

TOÁN 1

Luyện tập

Hoàng Thị Thu Cúc

20h30- 20h55

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Nói và nghe: Quan sát tranh ảnh vật nuôi.

Viết về tranh ảnh vật nuôi

Nguyễn Thị Thu Thủy

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Viết: Nghe – viết: Mùa nước nổi. Luyện tập: Mở rộng vốn từ về các mùa; Dấu chấm, dấu chấm hỏi.

Nguyễn Thị Mỹ

Thứ sáu

14/01/2022

17h00- 17h25

1

 

 

 

2

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 2: Đôi tai xấu xí (Tiết 1)

Lê Thị Nữ Trinh

17h25- 17h50

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO–NXB GDVN)

Bài 4: oat, oan, oang

 

Trần Thị  Cỏ Mây

17h50- 18h15

TOÁN 1

Dài hơn, ngắn hơn

Phạm Thị Thanh Tâm

20h30- 20h55

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Tự đọc sách báo: Đọc sách báo viết về vật nuôi

Bùi Thị Giang

20h55- 21h20

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Viết đoạn văn tả một đồ vật. Đọc mở rộng

Phạm Thị Lan Phương

Thứ bảy

15/01/2022

8h00- 8h25

 

1

 

2

 

1

2

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Học vần: uôi; ươi. tập viết: uôi ,dòng suối, ươi, quả bưởi

Phan Thị Mía

8h25- 8h50

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 2: Đôi tai xấu xí (Tiết 2)

Nguyễn Tôn Hiếu Thảo

8h50- 9h15

TOÁN 2

Bài 55: Bảng nhân 2 (tiết 2) 

Nguyễn Thị Thúy Hằng

9h15- 9h40

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO–NXB GDVN)

Bài 5: Ôn tập và kể chuyên.( Kể chuyện:Sự tích hoa ngọc lan)

 

Nguyễn Thị Phương Thi

9h40- 10h05

TOÁN 2

Bài 56: Bảng nhân 5 (tiết 1) 

Trần Thị Duyên

14h00-14h25

 

 

1

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 3: Bạn của gió

Bùi Thị Giang

14h25-14h50

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Ôn tập - Kể chuyện: Thổi bóng

Lê Thị Phương Châu

14h50-15h15

2

TOÁN 2

Bài 56: Bảng nhân 5 (tiết 2) 

Trần Thị Thu Thủy

 
Nguyễn Thị Thanh Huệ - Phòng Giáo dục và Đào tạo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.475.705
Truy cập hiện tại 1.128