Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hồ sơ hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp sẽ hết hạn vào ngày 20/12
False 7901Ngày cập nhật 11/12/2021

Theo Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế, đến hết ngày 20/12/2021 là thời hạn cuối để tiếp nhận hồ sơ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Cơ quan này lưu ý, NLĐ đã dừng tham gia BHTN nhưng còn thời gian bảo lưu đóng BHTN có nhu cầu nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN sẽ làm thủ tục đề nghị cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện để nhận hỗ trợ. Hạn cuối tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của NLĐ thuộc nhóm này đến hết ngày 20/12/2021.

NLĐ đang tham gia BHTN nhưng sau ngày 30/11/2021 chưa nhận được hỗ trợ thì cá nhân NLĐ phải tự thực hiện thủ tục đề nghị nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN gửi đến cơ quan BHXH các cấp để được nhận hỗ trợ, tương tự như thủ tục đề nghị nhận hỗ trợ dành cho NLĐ đã dừng tham gia BHTN. Hạn cuối nộp đề nghị hỗ trợ của NLĐ là ngày 20/12/2021. Thời gian cơ quan BHXH hoàn thành chi trả hỗ trợ cho NLĐ chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Toàn tỉnh có 2.529 đơn vị đang tham gia BHTN (chiếm tỷ  lệ74,07%) được  giảm  mức đóng với số  tiền 50,947 tỷ đồng. BHXH tỉnh đã  giải  quyết  hưởng  hỗ  trợ cho  89.976  người  với  tổng  số  tiền  hỗ  trợ là 215.928  tỷ  đồng, trong  đó 80.937  lao  động  đang tham  gia  BHTN  và  9.039  người  đã nghỉ việc do chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.

Nguyễn Thị Thanh Huệ - Phòng Giáo dục và Đào tạo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.079.122
Truy cập hiện tại 5.280