Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet
False 5290Ngày cập nhật 07/11/2021

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về phòng, chống dịch COVID-19 và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, quy định về phòng, chống dịch COVID-19, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (Ban Tuyên giáo Trung ương) chủ trì, phối hợp cùng Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan hữu quan tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet (sau đây gọi là Cuộc thi). Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và các sở giáo dục và đào tạo thực hiện các nội dung sau:

1. Tuyên truyền, giới thiệu với hình thức phù hợp tới học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; khuyến khích và tạo điều kiện để đông đảo học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục hưởng ứng tham dự Cuộc thi.

2. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong các cơ sở giáo dục triển khai Cuộc thi hiệu quả (xin gửi đường link Cuộc thi https://vcnet.vn/ và Thể lệ Cuộc thi kèm theo).

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: đồng chí Phạm Đức Thái, Ủy viên Ban Biên tập Báo, Phó trưởng Ban tổ chức Cuộc thi, SĐT di động: 0983.261.269; Cơ quan: 080.48927.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Thanh Huệ - Phòng Giáo dục và Đào tạo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.475.608
Truy cập hiện tại 1.072