Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Nâng cao trách nhiệm, chủ động vào cuộc, có các giải pháp kịp thời giải quyết việc làm cho người lao động
False 23183Ngày cập nhật 03/10/2021
UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Chiều 24/9/2021, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã chủ trì buổi họp trực tuyến nghe báo cáo tình hình triển khai các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là đối tượng lao động quê Thừa Thiên Huế đi làm việc tại các tỉnh, thành đã di chuyển về địa phương trong thời gian qua do tránh dịch COVID-19.

Tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính; Lãnh đạo: Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh, cùng một số doanh nghiệp. Tham dự qua hình thức trực tuyến có lãnh đạo UBND cùng lãnh đạo: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; đại diện một số doanh nghiệp tại địa phương có nhu cầu tuyển dụng lao động.

Theo thống kê của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, đến nay toàn tỉnh có 25.160 người trong độ tuổi lao động trở về địa phương chủ yếu lao động tập trung các ngành: dệt may chiếm tỷ lệ 37%; xây dựng chiếm tỷ lệ 14,1%; dịch vụ chiếm tỷ lệ 13%; nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ lệ 4,6%; vận tải kho bãi chiếm tỷ lệ 3,2%; ngành nghề khác chiếm tỷ lệ 28,1%. Trong đó có nhu cầu học nghề 1.431 lao động, nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm 4.618 lao động, nhu cầu giới thiệu việc làm 9.791 lao động, nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 342 lao động.

Dành nhiều quan tâm hỗ trợ việc làm

Nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho người lao động sớm tìm kiếm được việc làm mới, ổn định cuộc sống cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng qui mô sản xuất, kinh doanh tuyển dụng lao động có tay nghề, trong thời gian qua, Tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những chủ trương, Kế hoạch cùng nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện triển khai các giải pháp hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho lao động từ các tỉnh, thành phố khác trở về địa phương do ảnh hưởng dịch COVID-19. Trong đó chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành và  các địa phương liên quan tăng cường kết nối cung cầu lao động, kịp thời cung cấp các thông tin về thị trường lao động để hỗ trợ, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động; thường xuyên thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp đến với người lao động, tổ chức rà soát, nắm bắt trình độ, tay nghề của người lao động để thông báo, cung cấp cho các doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng; tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận thông tin thị trường lao động để lựa chọn việc làm phù hợp. Tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến, lưu động cho người lao động từ các tỉnh, thành khác về. Trước mắt tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho 9.791 lao động có nhu cầu tìm việc làm vào làm việc tại 34 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với 7.669 vị trí việc làm để ổn định cuộc sống…

Bên cạnh đó, Tỉnh cũng giao các sở, ngành, đơn vị có có liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động; có chính sách ưu tiên đối với người lao động từ các tỉnh, thành khác về địa phương do ảnh hưởng dịch COVID-19…

Tại buổi họp, sau khi nghe Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về tình hình triển khai các giải pháp hỗ trợ tạo việc làm, đào tạo nghề nghiệp cho lao động từ các tỉnh, thành phố khác trở về địa phương do ảnh hưởng dịch Covid – 19 cùng các ý kiến tham gia của các ngành, địa phương và các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trực tiếp chất vấn lãnh đạo các địa phương về triển khai các giải pháp, cũng như nắm bắt số liệu người lao động về từ các tỉnh phía Nam từ tháng 5/2021 đến nay, số người có nhu cầu tìm việc làm và việc kết nối thông tin giữa người lao động và người tuyển dụng; yêu cầu các địa phương phải nâng cao trách nhiệm, chủ động vào cuộc, có các giải pháp kịp thời.

Có các giải pháp kết nối giữa cung và cầu lao động

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội phải tham mưu cho UBND tỉnh để giải quyết việc làm cho người dân, có giải pháp tạo nguồn lao động cho tỉnh. Bên cạnh đó đề nghị các sở, ngành có liên quan phải có sự đổi mới; có sự chủ động, có cách tiếp cận mới, tư duy mới trong công tác phối hợp giữa các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ nói trên. Cần phân tích cụ thể các vướng mắc, có các giải pháp kịp thời đảm bảo việc kết nối giữa cung và cầu lao động một cách cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình lưu ý, những thông tin về cơ chế, chính sách của Nhà nước phải đưa đến với các đơn vị có liên quan, các doanh nghiệp và người dân. Vì vậy việc thông tin tuyên truyền phải thực hiện hiệu quả, thực tế, thiết thực hơn, đặc biệt là phải giúp người dân dễ dàng tiếp cận. Yêu cầu ngành Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, thống nhất với các ngành có liên quan và các địa phương báo cáo UBND tỉnh các giải pháp tuyên truyền, phối hợp giữa các ngành, đảm bảo thông tin đến với người lao động; nghiên cứu xây dựng một kênh thống nhất trong tuyên truyền về công tác việc làm, lao động, có đầy đủ thông tin, dữ liệu về lĩnh vực này để phục cho công tác điều hành của tỉnh và quản lý của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội cũng như việc tiếp cận, tương tác của người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó cần quan tâm công tác hỗ trợ, đào tạo nghề cho người lao động có sự tham gia, kết hợp với doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu chính quyền các địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để tạo thêm việc làm cho người lao động; quan tâm các mô hình sinh kế, nhất là các dự án đã có định hướng phát triển kinh tế để thu hút người lao động. Phối hợp với các ngành liên quan giới thiệu việc làm tại chỗ thông qua các ngành nghề truyền thống, các ngành nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp giúp người lao động giải quyết việc làm tăng thêm thu nhập. Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, thực hiện có hiệu quả các chính sách về đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương, ưu tiên chuyển đổi nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho những lao động có nhu cầu. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và Nghị quyết 84/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉn

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Đặng Giang Chữ
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.763