Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống nhất chủ trương cho học sinh tập trung đến trường học tập trong điều kiện bình thường mới
False 1324Ngày cập nhật 03/10/2021

Thực hiện Công văn số 8633/UBND-VH ngày 19 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thống nhất chủ trương cho học sinh tập trung đến trường học tập trong điều kiện bình thường mới. Qua rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho phép tất cả các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, TH&THCS, Trung học phổ thông, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện tổ chức cho học sinh đến trường tập trung học tập trong điều kiện bình thường mới từ ngày 20/9/2021. Đối với bậc mầm non: Cho phép đón trẻ đến tập trung học tập tại trường trong điều kiện bình thường mới từ ngày 20/9/2021. 2. Đối với các trường mầm non, tiểu học, TH&THCS, THCS trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện. Đối với Trường THPT Nam Đông, Trung tâm GDNN-GDTX huyện, Hiệu trưởng, Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tại đơn vị mình. Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.839.912
Truy cập hiện tại 5.881