Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Phát động Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021
False 10745Ngày cập nhật 19/09/2021
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 với chủ đề "Cùng hành động để thay đổi thế giới"

phát động vào tuần thứ  03 của tháng 9 hằng năm

 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn số 5727/BTNMT-TTTNMT ngày 17 tháng 9 năm 2021 đề nghị các Bộ,  ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; Uỷ  ban nhân dân  các tỉnh, thành phố trực  thuộc Trung  ương; hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến  dịch  Làm  cho  thế  giới  sạch  hơn đảm bảo thiết thực, hiệu quả, vừa thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19 vừa bảo vệ môi trường.

 

Chiến  dịch  Làm  cho  thế  giới  sạch  hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ  03 của tháng 9 hằng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp,  cá nhân  và cộng đồng  tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường. Hiện nay,  tại Việt Nam,  do  tình hình  diễn biến phức tạp của  dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19,  cả nước  đang tập trung tối đa  các  nguồn lực  vào công tác phòng,  chống để đẩy lùi dịch bệnh. Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch  được thiết thực,  hiệu quả,  qua đó thực hiện tốt mục tiêu vừa ưu tiên phòng, chống dịch COVID-19 vừa bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các Bộ,  ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; Uỷ  ban nhân dân  các tỉnh, thành phố trực  thuộc Trung  ương;  hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng:

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử các loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định; tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế  người dân.  Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường, đặc biệt chú trọng  công tác vệ sinh, cải thiện chất lượng môi trường  khu vực đô thị và nông thôn  nhằm hỗ trợ một cách tích cực và hiệu quả cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh.


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế  chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy;  khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 trên toàn quốc.

Hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao thức ý thức, trách nhiệm đối với các  siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hoá, các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, cửa hàng tạp hoá trong các hoạt động mua  sắm,  giao  đồ ăn, thực phẩm,  đồ  uống  trên địa bàn phải giảm thiểu, hạn chế sử dụng túi, bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa khó phân huỷ  sử dụng  một lần (ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa…)  để  chứa,  bao gói, sử dụng các  sản phẩm,  hàng hoá;  tăng cường thay thế, sử dụng  bằng  các sản phẩm  thân thiện với môi trường.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến  các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bằng các hình thức phù hợp đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để hiểu rõ và  thực hiện. Lồng ghép, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các cơ quan truyền thông, báo chí, các đài phát thanh, truyền hình tăng thời lượng  đưa  tin,  bài,  phóng  sự,  chuyên  trang,  chuyên  mục,  sản  phẩm  truyền  thông  đa phương tiện về các hoạt động bảo vệ môi trường để người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện; đặc biệt chú trọng tuyên truyền các nội dung trọng tâm theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường  nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn  năm 2021 trên toàn quốc.

Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường  hiệu quả. Qua đó kịp thời  động viên, biểu dương, khen thưởng  những  tập thể, doanh nghiệp, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý  tài nguyên, quản lý , giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

Thông tin, tài liệu truyền thông của Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://www.monre.gov.vn; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ https://monremedia.vn; Tổng cục Môi trường, địa chỉ http://vea.gov.vn./.
 

(Trích: https://monremedia.vn/)

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thu Hà
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 56