Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Dự án Cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường tỉnh lộ 14B huyện Nam Đông
False 12223Ngày cập nhật 08/09/2021

Ngày 19 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1185/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường tỉnh lộ 14B huyện Nam Đông.

Theo đó, UBND tỉnh đã cChấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường tỉnh lộ 14B huyện Nam Đông với các nội dung sau đây:

1. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư:

- Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

- Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Đông.

2. Tên dự án: Cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường tỉnh lộ 14B huyện Nam Đông.

3. Mục tiêu dự án:

Đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu, khí gas hóa lỏng đảm bảo thuận lợi việc cung ứng xăng dầu cho các phương tiện giao thông, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện đảm bảo nguồn hàng, bình ổn thị trường, giá cả xăng dầu, tăng thu ngân sách cho địa phương.

4. Quy mô dự án:

a) Tổng diện tích: khoảng 4.151,2 m2.

b) Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Các sản phẩm xăng dầu được cung cấp bởi dự án bao như: Xăng Ron 95, Xăng Ron 92, Dầu hỏa, DO 0.05 S, DO 0.25 S, Dầu mỡ nhờn; Các sản phẩm xăng dầu khác.

c) Quy mô kiến trúc xây dựng:

- Xây dựng Cửa hàng xăng dầu loại III theo quy định tại Thông tư số 15/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương về Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, bao gồm các hạng mục: mái che cột bơm, nhà bán hàng, đường bê tông với diện tích khoảng 1.600m2; đầu tư 04 cột bơm điện tử 02 vòi; 03 bể chứa dung tích thể tích khoảng 75m3; và một số hạng mục khác.

- Đầu tư xây dựng khu kiểm tra, sửa chữa ô tô; khu dịch vụ ăn uống; nhà vệ sinh công cộng, với tổng diện tích khoảng 570 m2.

- Các tuyến đường nội bộ đảm bảo tính kết nối với giao thông khu vực, các quy định về phòng cháy chữa cháy và bố trí đầy đủ hạ tầng khu ở theo quy định.

- Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng, kiến trúc và các quy định có liên quan.

Quy mô kiến trúc xây dựng chính thức sẽ được cụ thể hóa sau khi được cấp có thẩm quyền thống nhất phương án mặt bằng.

5. Sơ bộ tổng vốn đầu tư: khoảng 12 tỷ đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng).

6. Thời hạn thực hiện dự án: 30 năm, kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

7. Địa điểm thực hiện dự án: tại Thôn 11, xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Thời gian thực hiện dự án không quá 24 tháng, kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

9. Công nghệ áp dụng: Dự án không thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

10. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi theo đúng các quy định hiện hành.

11. Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư:

- Về phòng cháy chữa cháy: Đề nghị đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Về việc thực hiện thủ tục đấu nối (nếu có): Đề nghị đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án làm việc với các cơ quan liên quan để thực hiện thủ tục đấu nối theo đúng quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 - Về bảo vệ môi trường: Theo quy định tại Phụ lục II, Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, đối với dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu có sức chứa trên 1.000 m3 phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Do đó, với tổng dung tích của cửa hàng khoảng 75 m3, dự án thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Thời điểm thực hiện việc đăng ký bảo vệ môi trường trước thời điểm thẩm định thiết kế cơ sở.

TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.321.891
Truy cập hiện tại 320