Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng
False 7816Ngày cập nhật 06/09/2021

Ngày 20/8/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

 

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Theo: https://thanhtra.gov.vn/

https://thanhtra.gov.vn/

Tập tin đính kèm:
dctuan-Thanh tra huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.489.670
Truy cập hiện tại 5.871