Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

V/v kéo dài thời gian thực hiện công trình Vỉa hè đường 14C đoạn từ Chợ Khe Tre đến nhà máy nước Nam Đông
False 15729Ngày cập nhật 10/09/2021

V/v kéo dài thời gian thực hiện công trình Vỉa hè đường 14C đoạn từ Chợ Khe Tre đến nhà máy nước Nam Đông

UBND huyện nhận được Tờ trình số 44/TTr-BQLDAKV ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông về việc đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Vỉa hè đường 14C đoạn từ Chợ Khe Tre đến nhà máy nước Nam Đông; sau khi xem xét, UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất kéo dài thời gian thực hiện công trình Vỉa hè đường 14C đoạn từ Chợ Khe Tre đến nhà máy nước Nam Đông đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2021 theo đề nghị của Chủ đầu tư tại Tờ Trình nói trên.

2. Đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương có biện pháp để tổ chức triển khai thi công công trình đảm bảo tiến độ.

UBND huyện thông báo để đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Phan Phú Lộc - Phòng Tài chính - KH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.120.143
Truy cập hiện tại 120