Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

V/v triển khai đầu tư dự án Khu bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Cơ Tu, huyện Nam Đông
False 15955Ngày cập nhật 11/09/2021

V/v triển khai đầu tư dự án Khu bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Cơ Tu, huyện Nam Đông

Thực hiện Công văn số 2800/SKHĐT-KGVX ngày 23/8/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đầu tư dự án Khu bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Cơ Tu, huyện Nam Đông (văn bản điện tử gửi kèm); vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu lựa chọn những hạng mục thiết yếu, tiêu biểu của Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 19/8/2020 của UBND huyện về bảo tồn làng truyền thống dân tộc Cơ tu huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2025, để tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng, trình UBND huyện thống nhất để báo cáo HĐND huyện xem xét, thông qua.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu để xây dựng Đề án tổ chức quản lý, khai thác vận hành, sử dụng dự án sau khi hoàn thành đảm bảo phát huy hiệu quả cao mà không phát sinh, hình thành thêm tổ chức, chi phí cho bộ máy mới quản lý dự án; không phát sinh thêm chi phí vận hành, duy tu bảo dưỡng các công trình./.

Phan Phú Lộc - Phòng Tài chính - KH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.479