Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
False 12463Ngày cập nhật 30/08/2021

Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2021 (có văn bản điện tử của Nghị định được đính kèm bên dưới).

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 2.693