Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định về tách thửa đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
False 10690Ngày cập nhật 30/08/2021

Ngày 25/8/2021, UBND tỉnh Thừa thiên Huế ban hành Quyết định số 49 /2021/QĐ-UBND Quy định về tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2021 và thay thế Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 2.420