Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết số 16/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
False 22360Ngày cập nhật 02/09/2021

Ngày 27/7/2021, tại kỳ họp thứ nhất ,Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Toàn văn Nghị quyết số 16/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 có văn bản điện tử gửi kèm./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.474.666
Truy cập hiện tại 633