Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế chuẩn bị mọi điều kiện bảo đảm tốt công tác an sinh xã hội theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14
False 8886Ngày cập nhật 03/07/2021
 
Tại cuộc họp triển khai công tác bàn giao trách nhiệm quản lý, thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn khi điều chỉnh địa giới
Tại cuộc họp triển khai công tác bàn giao trách nhiệm quản lý, thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn khi điều chỉnh địa giới
Xác định thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với các chính sách BHXH, BHYT sẽ là một trong những công cụ hữu ích để ổn định và phát triển kinh tế, xã hội. Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 28/5/2021 tổ chức thực hiện Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 về điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, BHXH Thừa Thiên Huế đã kịp thời triển khai công tác bàn giao trách nhiệm quản lý, thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn khi điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế.

Việc chuyển giao trách nhiệm quản lý, thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn theo đơn vị hành chính mới được tiến hành đồng bộ, toàn diện, bám sát kế hoạch chung của tỉnh. Trong đó tập trung khẩn trương thực hiện rà soát các đầu mối công việc, thống kê chi tiết, đầy đủ theo lĩnh vực đối với từng nội dung bàn giao, cách thức thực hiện, thời gian tiến hành. Kịp thời chuyển đổi dữ liệu trên các phần mềm nghiệp vụ, trách nhiệm quản lý các địa bàn, cân đối, điều chuyển viên chức, nhân viên hợp lý giữa các đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

BHXH tỉnh cũng đã chủ động thực hiện các giải pháp thu BHYT hộ gia đình tại các địa bàn mới ra khỏi xã khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban dân tộc. Chủ động tuyên truyền, vận động người dân nộp tiền tham gia BHYT hộ gia đình để được gia hạn thẻ và hưởng quyền lợi khám chữa bệnh BHYT liên tục.

Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng đã thực hiện thanh lý hợp đồng Đại lý thu đối với các đơn vị trong danh sách sắp xếp, điều chỉnh và ký kết hợp đồng Đại lý thu mới kể từ ngày 01/7/2021. Các Trung tâm y tế thị xã Hương Thủy, Hương Trà và huyện Phú Vang chốt số liệu thanh toán khám chữa bệnh các Trạm y tế các xã sáp nhập vào thành phố Huế đến hết ngày 30/6/2021 và thực hiện ký Phụ lục hợp đồng khám chữa bệnh với Trung tâm y tế thành phố Huế bổ sung các Trạm y tế ở các địa bàn sáp nhập từ 01/7/2021. Đồng thời thông báo người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng nhận tiền theo lịch chi trả và các điểm chi trả cũ do Bưu điện thành phố Huế thực hiện./.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 2.825