Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2021 - 2026
False 9059Ngày cập nhật 30/06/2021
 
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII - Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII - Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc
Sáng ngày 28/6, HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; bầu các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật; đồng thời, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII - Lê Trường Lưu nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và Ủy ban Bầu cử tỉnh; sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng của Ủy ban Bầu cử các cấp; sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng sự ủng hộ nhiệt tình của cử tri trong tỉnh; cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp.

Kết quả đã bầu một lần đủ 51 đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026; đây là những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ, bản lĩnh, trí tuệ; xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Kỳ họp thứ Nhất của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII; nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc cử tri trước cuộc bầu cử đại biểu HĐND; HĐND sẽ quyết định cơ cấu tổ chức và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh... “Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ là tiền đề rất quan trọng để HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI đã đề ra”- ông Lê Trường Lưu nhấn mạnh.

Với ý nghĩa quan trọng đó, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII- Lê Trường Lưu đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh; phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn và quyết định nhân sự giữ các chức vụ trong bộ máy của HĐND, UBND và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh có đủ đức, đủ tài để đảm đương các trọng trách để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã công bố danh sách 51 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã xác nhận 51 người đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định pháp luật.

Phần quan trọng nhất của kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh gồm: Các chức danh của HĐND tỉnh: Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của các Ban HĐND tỉnh. Các chức danh của UBND tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh. Đồng thời, bầu Hội thẩm Toà án Nhân dân tỉnh...

Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế (thuathienhue.gov.vn) sẽ tiếp tục cập nhất kết quả bầu các chức danh chủ chốt.

Trao giấy chứng nhận Đại biểu HĐND tỉnh

 
 
www.thuathienhue.gov.vn
 
 
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 1.934