Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Họp chấm điểm sản phẩm tham gia Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2021
False 11596Ngày cập nhật 27/06/2021

Ban giám khảo Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2021 tổ chức chấm điểm các sản phẩm tham gia Bình chọn vào ngày 18/06/2021

Ngày 18/06/2021, Ban giám khảo Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2021 tổ chức chấm điểm các sản phẩm tham gia Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu nam 2021 tại phòng họp Trụ sở Liên cơ quan 1 (Theo quyết định số 01/QĐ-HĐBC ngày 30/03/2021 của Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2021).

Cụ thể: Ban giám khảo đã xem và chấm điểm 18 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu huyện Nam Đông năm 2021.

Kết quả chấm điểm đang được Ban giám khảo trình Hội đồng Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu huyện Nam Đông năm 2021 thẩm định để chọn ra ssản phẩm tiêu biểu được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Nam Đông năm 2021. đồng thời chọn ra các sản phẩm nổi trội đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tieu biểu cấp tình.

Phạm Thị Bích
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.953.526
Truy cập hiện tại 4.893