Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 54/2021/NĐ-CP của Chính phủ
False 9180Ngày cập nhật 04/06/2021

Ngày ngày 25/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

Nghị định gồm 3 chương, 7 Điều và có hiệu lực từ ngày 21/5/2021.

Tập tin đính kèm:
Trần Hoàng
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.454.150
Truy cập hiện tại 1.314