Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Thay đổi thời hạn vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội
False 15998Ngày cập nhật 20/04/2021

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP về thời hạn vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; theo đó, từ ngày 01/4/2021, thời hạn vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Hiện nay, theo Nghị định 100 thì thời hạn vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

Ngoài ra, theo Nghị định 49/2021/NĐ-CP, lãi suất cho vay tại Ngân hàng CSXH do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cho từng thời kỳ; lãi suất cho vay tại các tổ chức tín dụng được chỉ định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định và công bố trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại cùng thời kỳ.

Nghị định 49/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/4/2021.

 

 

Trần Thị Khải Minh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 2.989