Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Khảo sát nhu cầu hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển Công nghiệp -TTCN năm 2021
False 13511Ngày cập nhật 14/04/2021

Khảo sát nhu cầu hỗ trợ thực hiện Đề án, dự án quy mô nhỏ lĩnh vực công nghiệp, TTCN năm 2021-2022

Thực hiện Đề án 03/ĐA-UBND ngày 02/10/2020 của UBND huyện về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2025; Kế hoahcj số 158/KH-UBND ngày 27/10/2020 của UBND huyện về Triển khai thực hiện Đề án phát triển Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp năm 2021. Phòng Kinh tế và Hạ tầng ban hành Thông báo số 12/TB-KTHT ngày 02/0/2021 về Lịch khảo sát nhu cầu hỗ trợ thực hiện Đề án, dự án quy mô nhỏ lĩnh vực công nghiệp, TTCN năm 2021-2022.

Qua khảo sát thực tế, mô hình may gia công tại nhà của một số cơ sở đã thu hút và tạo đươc công việc ổn định cho nhiều chị em phụ nữ ở địa phương (Cụ thể: xã Hương Xuân, Hương Lộc). Nhiều cơ sở may gia công đã đăng ký nhu cầu đầu tư thêm máy móc thiết bị, đào tạo nghề may cho lao động địa phương. 

Sau khi khảo sát nhu cầu của tất cả các cơ sở pử địa phương, Phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn cho các cơ sở hoàn thiện hồ sơ đăng ký trình UBND huyện phê duyệt hỗ trợ kinh phí.

Bích
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 1.545