Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Công bố kết quả thực hiện phong trào Chủ nhật Xanh năm 2020 theo Bộ Tiêu chí Xanh – Sạch – Sáng cho các phường, xã và thị trấn
False 19012Ngày cập nhật 26/03/2021

Ngày 18/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 593 /QĐ-UBND phê duyệt Công nhận kết quả xếp loại thực hiện phong trào Chủ nhật Xanh năm 2020 theo Bộ Tiêu chí Xanh – Sạch – Sáng của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 133 phường, xã và thị trấn.

Trong đó, có 23 đơn vị thực hiện tốt, 95 đơn vị thực hiện khá và 15 đơn vị thực hiện trung bình.

Danh sách các phường, xã và thị trấn thực hiện tốt (23 đơn vị) gồm có: Thành phố Huế (Phường Phú Hòa, Phường An Cựu, Phường Phú Bình, Phường Phú Hội, Phường Vĩnh Ninh, Phường Thủy Xuân); Huyện Quảng Điền (Xã Quảng Thái, Xã Quảng Thọ); Huyện A Lưới (Xã Hương Phong, Xã Sơn Thủy, Xã Hồng Thượng, Xã Lâm Đớt); Huyện Phú Vang (Xã Vinh Thanh, Xã Vinh Hà); Thị xã Hương Trà (Phường Hương Xuân, Xã Hương Thọ, Phường Hương Văn); Thị xã Hương Thủy (Phường Thủy Dương, Phường Thủy Lương, Xã Thủy Phù); Huyện Phong Điền (Xã Phong Hòa, Xã Điền Môn, Xã Điền Hòa).

Danh sách các phường, xã và thị trấn thực hiện khá (95 đơn vị), gồm có:

TT

 

Đơn vị

Tổng điểm

Đánh giá, xếp loại

1

Thành phố Huế

Phường Tây Lộc

89

Khá

2

 

Phường Phú Hiệp

87

Khá

3

 

Phường Phú Hậu

86

Khá

4

 

Phường Thủy Biều

86

Khá

5

 

Phường Hương Sơ

85,5

Khá

6

 

Phường Thuận Thành

85

Khá

7

 

Phường An Đông

84

Khá

8

 

Phường Phước Vĩnh

83

Khá

9

 

Phường Trường An

80

Khá

10

 

Phường Phú Cát

80

Khá

11

 

Phường Thuận Lộc

77

Khá

12

 

Phường Kim Long

75

Khá

13

 

Phường An Tây

75

Khá

14

 

Phường Phú Thuận

73

Khá

15

 

Phường An Hòa

72

Khá

16

 

Phường Hương Long

72

Khá

17

 

Phường Thuận Hòa

70

Khá

18

Huyện Quảng Điền

Xã Quảng Công

87

Khá

19

 

Xã Quảng Thành

85

Khá

20

 

Thị trấn Sịa

85

Khá

21

 

Xã Quảng Phú

85

Khá

22

 

Xã Quảng An

80

Khá

23

 

Xã Quảng Lợi

80

Khá

24

 

Xã Quảng Phước

80

Khá

25

 

Xã Quảng Ngạn

80

Khá

26

 

Xã Quảng Vinh

80

Khá

27

Huyện A Lưới

Xã Trung Sơn

86

Khá

28

 

Xã Hồng Vân

81

Khá

29

 

Xã Đông Sơn

79

Khá

30

 

Xã A Roàng

75

Khá

31

 

Thị trấn A Lưới

74

Khá

32

 

Xã A Ngo

73

Khá

33

 

Xã Hương Nguyên

72

Khá

34

 

Xã Hồng Thủy

70

Khá

35

Huyện Phú Lộc

Thị trấn Lăng Cô

86

Khá

36

 

Thị trấn Phú Lộc

86

Khá

37

 

Xã Vinh Mỹ

77

Khá

38

 

Xã Lộc Bổn

75

Khá

39

 

Xã Vinh Hưng

75

Khá

40

 

Xã Vinh Hiền

72

Khá

41

 

Xã Lộc Trì

71

Khá

42

 

Xã Lộc Sơn

70

Khá

43

Huyện Phú Vang

Xã Phú Hải

89

Khá

44

 

Thị trấn Phú Đa

85

Khá

45

 

Xã Phú Hồ

83

Khá

46

 

Xã Phú Thuận

82

Khá

47

 

Xã Phú Mậu

82

Khá

48

 

Thị trấn Thuận An

81

Khá

49

 

Xã Phú Thượng

81

Khá

50

 

Xã Phú Thanh

81

Khá

51

 

Xã Phú Mỹ

80

Khá

52

 

Xã Phú Diên

79

Khá

53

 

Xã Vinh Xuân

79

Khá

54

 

Xã Phú Lương

77

Khá

55

 

Xã Phú Gia

77

Khá

56

 

Xã Phú An

76

Khá

57

 

Xã Phú Dương

70

Khá

58

 

Xã Phú Xuân

70

Khá

59

 

Xã Vinh An

70

Khá

60

Huyện Nam Đông

Xã Hương Sơn

87

Khá

61

 

Xã Hương Xuân

85

Khá

62

 

Xã Thượng Nhật

85

Khá

63

 

Xã Thượng Lộ

85

Khá

64

 

Xã Thượng Long

85

Khá

65

 

Xã Thượng Quảng

85

Khá

66

 

Xã Hương Hữu

84

Khá

67

 

Xã Hương Lộc

82

Khá

68

 

Thị trấn Khe Tre

80,5

Khá

69

 

Xã Hương Phú

73,5

Khá

70

Thị xã Hương Trà

Xã Hải Dương

89

Khá

71

 

Xã Hương Vinh

79

Khá

72

 

Xã Hương Phong

77

Khá

73

 

Phường Hương Chữ

71

Khá

74

Thị xã Hương Thủy

Phường Thủy Châu

87

Khá

75

 

Xã Thủy Bằng

87

Khá

76

 

Phường Thủy Phương

84

Khá

77

 

Phường Phú Bài

83

Khá

78

 

Xã Thủy Thanh

83

Khá

79

 

Xã Dương Hòa

79

Khá

80

 

Xã Thủy Vân

76

Khá

81

 

Xã Phú Sơn

73

Khá

82

 

Xã Thủy Tân

86

Khá

83

Huyện Phong Điền

Xã Phong Mỹ

77

Khá

84

 

Xã Phong Xuân

72

Khá

85

 

Xã Phong Sơn

81

Khá

86

 

Xã Phong An

82

Khá

87

 

Xã Phong Hiền

88

Khá

88

 

Xã Phong Thu

77

Khá

89

 

Thị trấn Phong Điền

72.5

Khá

90

 

Xã Phong Bình

86

Khá

91

 

Xã Phong Chương

88.5

Khá

92

 

Xã Điền Hương

86

Khá

93

 

Xã Điền Lộc

79

Khá

94

 

Xã Điền Hải

78

Khá

95

 

Xã Phong Hải

76

Khá

Danh sách các phường, xã và thị trấn thực hiện trung bình (15 đơn vị)

 

 

 

TT

 

Đơn vị

Tổng điểm

Đánh giá, xếp loại

1

Huyện A Lưới

Xã Phú Vinh

64

Trung bình

2

 

Xã Hồng Bắc

60,5

Trung bình

3

 

Xã Hồng Thái

59,5

Trung bình

4

 

Xã Hồng Kim

56

Trung bình

5

 

Xã Hồng Hạ

55,5

Trung bình

6

 

Xã Quảng Nhâm

52

Trung bình

7

Huyện Phú Lộc

Xã Giang Hải

69

Trung bình

8

 

Xã Lộc Điền

68

Trung bình

9

 

Xã Lộc An

64

Trung bình

10

 

Xã Lộc Tiến

63

Trung bình

11

 

Xã Lộc Vĩnh

63

Trung bình

12

 

Xã Lộc Bình

58

Trung bình

13

 

Xã Lộc Hòa

57

Trung bình

14

 

Xã Xuân Lộc

56

Trung bình

15

 

Xã Lộc Thủy

55

Trung bình

 
 
 
 
 
Trích nguồn: www.thuathienhue.gov.vn
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 8.748