Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Hưởng ứng Ngày Nước Thế giới năm 2021
False 29783Ngày cập nhật 24/03/2021
Ngày Nước Thế giới 22/3/2021

Hiện nay, tài nguyên nước đang bị đe dọa nghiêm trọng do dân số tăng nhanh, nhu cầu ngày lớn cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Như vậy, nếu không có các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch để tiết kiệm và bảo tồn tài nguyên nước sẽ không thể bảo vệ được nguồn tài nguyên hữu hạn này.

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2021 được Liên hợp quốc (UN) phát động với chủ đề “Valuing water” - “Giá trị của nước” để nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; tăng cường các giải pháp hiệu quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát triển và biến đổi khí hậu. 

Thông qua thông điệp, chủ đề Ngày nước thế giới năm nay, nhằm mong muốn sự quan tâm, chung tay của cộng đồng trong việc nhận thức được sự quan trọng của tài nguyên nước đối với mỗi gia đình, sinh kế, tập quán văn hóa, quyết định hạnh phúc và môi trường sống của con người. Bằng các giá trị của nước đem lại, có thể đưa ra các giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ nguồn nước, tài nguyên nước hiệu quả.

 Nhằm triển khai hưởng ứng sự kiện quan trọng nêu trên, UBND huyện đã ban hành Công văn số 358 /UBND-TNMT  ngày 22 tháng 3 năm 2021 để chỉ đạo các cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị bên cạnh việc phòng chống dịch Covid-19, việc tổ chức hoạt động hưởng ứng các sự kiện trên theo hướng đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trên mạng xã hội đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa cao, tập trung các nhiệm vụ sau:

1. Treo pano, băng rôn, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm thích hợp để truyền tải thông điệp, chủ đề ngày sự kiện.

2. Phát động các phong trào cộng đồng sử dụng tiết kiệm nước tại hộ gia đình, trong trường học và nơi công sở; sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm tái chế, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa. Đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước,...

 

Một số khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Nước thế giới năm 2021:
 

- Nước là tài nguyên thiết yếu giúp bảo vệ sức khỏe, sinh kế, môi trường, các giá tri văn hoá và phát triển kinh tế bền vững. 
 

- Nước là tài nguyên quý giá! Hãy sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả. 
 

- Bảo vệ tài nguyên nước là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta. 
 

- Hãy sử dụng tiết kiệm nước để chia sẻ cơ hội cho mọi người. 
 

- Nước là tài nguyên hữu hạn và thiết yếu, sử dụng nước tuần hoàn vì một tương lai bền vững.

 

 

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thu Hà
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.903