Tìm kiếm
Đảm bảo trực phòng, chống dịch 100%
False 2350Ngày cập nhật 24/02/2021

Ngày 11 tháng 02 năm 2021 Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông đã ban hành văn bản số 202/UBND-YT về đảm bảo trực phòng chống dịch 100%

Theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. UBND các xã, thị trấn đảm bảo bố trí 100% thời điểm Tết đều có lãnh đạo trực phòng, chống dịch Covid-19; phân công cán bộ phụ trách địa bàn theo nhiệm vụ phân công về bám sát địa bàn, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; chỉ đạo Tổ phòng, chống địch cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố đảm bảo bố trí cán bộ trực tiếp nhận thông tin khai báo y tế của công dân tại trụ sở thôn, tổ dân phố, trạm y tế 24/24 giờ. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại địa bàn trước Chủ tịch UBND huyện.

2. Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện đảm bảo bố trí 100% thời điểm Tết đều có lãnh đạo trực phòng, chống dịch Covid-19; chủ động công tác phối kết hợp trong phòng, chống dịch; nghiêm túc thực hiện tổng hợp tình hình hàng ngày báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện (thông qua Phòng Y tế, trên nhóm Zalo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện).

3. Trung tâm Y tế đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cơ sở khám chữa bệnh; đồng thời có phương án bố trí nhân lực, vật lực đảm bảo cấp cứu, khám chữa bệnh phục vụ nhân dân trong dịp Tết. Chủ trì, phối hợp với Công an huyện tham mưu quy chế hoạt động của Tổ phòng, chống dịch cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố, báo cáo UBND huyện trước ngày 25/02/2021.

4. Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo lực lượng trực phòng, chống dịch 100% (24/24 giờ) từ nay đến hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

 

 

 

 

dctuan-Thanh tra huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.327.763
Truy cập hiện tại 1.938