Tìm kiếm
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học
False 1362Ngày cập nhật 03/02/2021

            Thực hiện Công văn số 830/UBND-VH ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu; trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có nguy cơ lây nhiểm trong công đồng rất cao, để bảo đảm an toàn trường học, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó thực hiện tốt các nội dung sau:

             1. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19 và phổ biến rộng rãi các văn bản chỉ đạo có liên quan. Cụ thể:

             a) Tổ chức quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh trong tất cả các trường học, cơ sở giáo dục nắm rõ các Công văn, Chỉ thị chỉ đạo của Trung ương và địa phương liên quan đến công tác phòng chống COVID-19 đã ban hành trong tháng 12/2020 và tháng 01/2021:

            - Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch COVID-19.

           - Chỉ thị số 26/CT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

           - Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

           - Công văn số 830/UBND-VH ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu.

          b) Tiếp tục phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên trong trường học, cơ sở giáo dục. Hạn chế tổ chức các hoạt động đông người nếu không thực sự cần thiết. Thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K”: Khẩu trang - Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế.

           2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, dạy học, khai báo y tế và sử dụng các Bộ công cụ đánh giá mức độ an toàn COVID-19 trong trường học.

             - Tiến hành yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh trong đơn vị rà soát lại việc cài đặt và hoạt động các ứng dụng (App) hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 trên điện thoại thông minh cá nhân (như App: Bluzone, Hue_S, . . .), đồng thời từng trường học tổ chức đánh giá lại “mức độ an toàn trường học” theo phần mềm ứng dụng “An toàn  COVID” của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được Sở hướng dẫn tại Công văn số 2855/SGDĐT-VP ngày 02/12/2020.

          - Tiến hành triển khai tự đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống COVID-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban hành theo Quyết định số 165/QĐ-BCĐ ngày 29/8/2020 của Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế).

           3. Rà soát cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch và xà phòng , . . . Duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương để hướng dẫn thực hiện hiệu quả các biện pháp an toàn phòng dịch, nhất là việc kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 thì báo cáo ngay cho Y tế địa phương để xử lý.

          Các phòng GD&ĐT căn cứ nội dung Công văn này để hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Phòng thực hiện.

         Nhận được Công văn, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

Nguyễn Thị Thanh Huệ
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.250.463
Truy cập hiện tại 2.304