Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tư 39/2020/TT-BTTTT quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-VT).
False 14827Ngày cập nhật 28/11/2020

Theo Thông tư 39/2020, hệ thống thông tin nguồn trung ương và cấp tỉnh gửi đến đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT các loại bản tin theo mức độ ưu tiên từ thấp đến cao như sau:

 

- Bản tin thông thường:

Bản tin được hệ thống thông tin nguồn gửi đến đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT để người dùng cấp xã chủ động lựa chọn phát theo lịch phát thanh.

- Bản tin ưu tiên:

+ Bản tin được hệ thống thông tin nguồn gửi đến đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT để ưu tiên phát trong chương trình.

+ Bản tin ưu tiên của hệ thống thông tin nguồn gửi đến trùng với lịch phát bản tin ưu tiên của cấp xã trong chương trình, người dùng cấp xã quyết định thứ tự phát các bản tin ưu tiên theo yêu cầu thực tế.

- Bản tin khẩn cấp:

Bản tin được hệ thống thông tin nguồn gửi đến đài phát thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT để phát ngay trong các tình huống khấn cấp (thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh...).

Thông tư 39/2020/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 18/01/2021.

dctuan-Thanh tra huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.953.526
Truy cập hiện tại 4.533