Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh là tạo đà cho đất nước phát triển
False 11150Ngày cập nhật 28/11/2020

 Ngày 24/11, Chính phủ nước tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Trịnh Đình Dũng và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Trong giai đoạn 2016 – 2020, hệ thống pháp luật nước ta tiếp tục được hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng. Qua đó, thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nâng cao các văn bản quy phạm pháp luật; nhiều văn bản được bổ sung một cách toàn diện để phù hợp với tình hình mới, nhất là để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.

Trong đó, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 112 văn bản (71 luật, 2 pháp lệnh, 22 nghị quyết của Quốc hội, 17 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội). Chính phủ đã ban hành 745 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 quyết định. Các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 2.422 thông tư, 110 thông tư liên tịch. Các địa phương ban hành 92.799 văn bản…

Công tác thi hành pháp luật được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm thực hiện và đạt được những thành quả bước đầu. Hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp ngày càng được mở rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới... Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Hội nghị cũng đã nghe nhiều ý kiến đóng góp nhằm xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành trong công tác soạn thảo, xây dựng hệ thống pháp cơ bản đầy đủ, mang tính thống nhất cao. Thủ tướng cho rằng, xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, điều hành nhằm xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế, thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh. Xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh là tạo đà cho đất nước phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu…

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới phải bám sát nội dung, yêu cầu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu thực tiễn để chủ động rà soát, đề xuất các lĩnh vực pháp luật cần ưu tiên để tập trung nguồn lực xây dựng, hoàn thiện. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng trong tình hình mới…

PHÒNG GD&ĐT

 
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 1.768