Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Chăn thả gia súc, gia cầm, vật nuôi trong rừng, lấy mật ong rừng là vi phạm pháp luật
False 20019Ngày cập nhật 28/11/2020

Ngày 25/04/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong đó các hành vi vi phạm về lĩnh vực này có mức phạt rất cao. Sau đây chúng tôi trích một số hành vi và mức phạt cho bà con biết để không vi phạm:

* Lấn, chiếm rừng, mức phạt cao nhất đến 50 triệu đồng;
* Vi phạm quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng, mức phạt cao nhất đến 1 trăm triệu đồng;
* Khai thác rừng trái pháp luật, mức phạt cao nhất đến 1 trăm triệu đồng;
* Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Mang dưới 10 dụng cụ vào rừng để bẫy bắt động vật rừng tại khu vực rừng có quy định cấm săn bắt động vật rừng;
b) Đưa súc vật kéo, mang dụng cụ, công cụ để khai thác gỗ và thực vật rừng ngoài gỗ vào rừng;
c) Chăn thả gia súc, gia cầm, vật nuôi trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng;
d) Lập lán, trại trong rừng đặc dụng mà không được phép của chủ rừng;
đ) Chủ rừng không thực hiện trồng lại rừng ngay trong vụ trồng rừng kế tiếp sau khi khai thác trắng với diện tích từ 01 ha đến dưới 03 ha.
* Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Tổ chức đưa người vào nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo, thu thập mẫu vật, nguồn gen sinh vật mà không được phép của chủ rừng;
b) Mang 10 dụng cụ trở lên vào rừng để bẫy bắt động vật rừng tại khu rừng có quy định cấm săn bắt động vật rừng;
c) Sử dụng công cụ săn bắt động vật rừng ở những khu rừng có quy định cấm săn bắt; mang các loài vật nuôi vào rừng phục vụ săn bắt động vật rừng khi chưa được chủ rừng cho phép;
d) Đưa phương tiện, công cụ vào phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng khi chưa được chủ rừng cho phép;
đ) Quảng cáo để kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng và sản phẩm của chúng trái quy định của pháp luật;
e) Chăn thả gia súc, gia cầm, vật nuôi trong rừng mới trồng, đang trong thời kỳ chăm sóc;
g) Chủ rừng không thực hiện trồng lại rừng ngay trong vụ trồng rừng kế tiếp sau khi khai thác trắng với diện tích từ 03 ha đến dưới 10 ha.
* Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Sử dụng lửa không đúng quy định của pháp luật trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng;
b) Đốt lửa, sử dụng lửa để săn bắt động vật rừng, lấy mật ong, lấy phế liệu chiến tranh;
c) Không tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy rừng;
d) Không bảo đảm kinh phí đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định hiện hành của Nhà nước;
đ) Không bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt ở những công trình, công trường và nhà ở được phép bố trí ở trong rừng;
e) Không thực hiện đúng quy định pháp luật về sử dụng lửa khi đốt nương, rẫy, đồng ruộng, đốt thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng và làm giảm vật liệu cháy trong rừng;
g) Đưa chất thải, hóa chất độc, chất nổ, chất cháy, chất dễ cháy vào rừng trái quy định của pháp luật; làm hầm, lò để đốt than trái phép trong rừng;
h) Chủ rừng không thực hiện trồng lại rừng ngay trong vụ trồng rừng kế tiếp sau khi khai thác trắng với diện tích 10 ha trở lên.
* Vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng gây cháy rừng, mức phạt cao nhất đến 1 trăm triệu đồng;
* Phá hủy các công trình bảo vệ và phát triển rừng, mức phạt cao nhất đến 25.000.000 đồng.
* Phá rừng trái pháp luật, mức phạt cao nhất 2 trăm triệu đồng;
*  Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng, mức phạt cao nhất đến 4 trăm triệu đồng;
* Vận chuyển; Tàng trữ lâm sản trái pháp luật, mức phạt cao nhất  5 trăm triệu đồng.
Ngoài ra, còn bị áp dụng các biện pháp xử phạt bổ sung và buộc khắc phục hậu quả khác.
Các hành vi và mức phạt cụ thể xin nghiên cứu văn bản tại địa chỉ này: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=13&ItemID=135360


 

Phòng Tư pháp
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.974