Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Đề nghị thu hồi hoặc tước quyền sử dụng giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt đã cấp cho thủy điện Thượng Nhật.
False 20760Ngày cập nhật 24/11/2020

Ngày  20 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh có Công văn số 10491 /UBND-CT v/v đề nghị  tước quyền sử dụng Giấy phép hoặc thu hồi Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam.

 

Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt số 2585/GP-BTNMT ngày 11/10/2019 cho công trình Thủy điện Thượng Nhật với thời hạn 10 năm kể từ ngày 15/10/2019.

Trước đó, trong các đợt bão lũ, nhất là trong đợt bão số 13, Công ty đã không nghiêm túc chấp hành chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai của UBND tỉnh (Công văn số 9283/UBND-CT ngày 16/10/2020, Công điện khẩn số 17/CĐ-UBND ngày 26/10/2020, Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 30/10/2020). Công ty không duy trì cửa van ở trạng thái mở hoàn toàn và không tuân thủ theo lệnh điều hành vận hành hồ chứa của UBND tỉnh.

Để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, nhất là trong công tác ứng phó thiên tai, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét tước quyền sử dụng Giấy phép hoặc thu hồi Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 55