Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh công bố 01 TTHC thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
False 10345Ngày cập nhật 16/11/2020

    Ngày 03 tháng 01 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

     Theo đó, 01 TTHC thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế là "phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc sự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)" TTHC nêu trên được thực hiện căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019.

     Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
Nhật Linh
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 5.185