Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phát huy tiềm năng lợi thế của Nam Đông, huy động nguồn lực để xây dựng huyện Nông thôn mới
False 8462Ngày cập nhật 15/09/2020
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Nam Đông về tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT- XH) năm 2020, kế hoạch năm 2021 chiều ngày 11/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, Nam Đông cần biết phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, huy động nguồn lực để phát triển KT- XH, quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo báo cáo của UBND huyện Nam Đông, 9 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị sản xuất huyện Nam Đông đạt 70,2% kế hoạch, tăng 5,2 % so với cùng kỳ; trong đó công nghiệp - xây dựng đạt 72,8% kế hoạch năm, tăng 13,9% so với cùng kỳ, nông - lâm - ngư nghiệp đạt 75,3% kế hoạch năm, tăng 1,7% so với cùng kỳ, dịch vụ đạt 63% kế hoạch năm, bằng 98,7% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt hơn 4.127 tấn, đạt 91,7% kế hoạch năm, bằng 98,1% so với cùng kỳ; tổng giá trị đầu tư phát triển trên địa bàn là 378,5 tỷ đồng, đạt 83,2% kế hoạch năm, tăng 16,5% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 18.316 tỷ đồng, đạt 71,8% kế hoạch năm, bằng 84,8% so với cùng kỳ.

3 tháng còn lại của năm 2020, Nam Đông phấn đấu đạt 11/16 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường, nông thôn mới. Tập trung vào các chương trình trọng điểm về phát triển nông nghiệp toàn diện; xây dựng nông thôn mới - giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo; tập trung cải cách hành chính.

Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021, huyện Nam Đông phấn đấu tăng 12-14% tổng giá trị sản xuất, công nghiệp - xây dựng tăng 16,8%, nông - lâm - ngư nghiệp tăng 12,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 48,2 triệu đồng, tổng thu ngân sách trên địa bàn 20,4 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia 4,65%.

Sau khi nghe báo cáo của huyện và đóng góp ý kiến của sở ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của huyện thời gian qua; đặc biệt ấn tượng về công tác chỉnh trang đô thị, cảnh quan môi trường được đảm bảo, làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, duy trì tốt hoạt động của các chốt kiểm soát y tế. Trong 5 chỉ tiêu chưa đạt có nhiều lý do khách quan và chủ quan, huyện cần tiếp thu những ý kiến đóng góp của các sở ngành trong buổi làm việc này để sớm khắc phục trong thời gian tới.

Từ nay đến cuối năm huyện cần rà soát lại các mục tiêu đề ra để hoàn thiện kế hoạch đã đề ra, tạo đà cho thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hôi 5 năm 2021 - 2025. Nam Đông cần tập trung vào những lĩnh vực là thế mạnh của địa phương, trong đó ưu tiên phát triển nông nghiệp toàn diện, định hướng tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp để nâng cao giá trị. Vận động nhân dân, doanh nghiệp thực hiện xây dựng chương trình OCOP; nghiên cứu đẩy mạnh các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Huy động, lồng ghép hợp lý các nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tập trung đầu tư các công trình thiết yếu liên quan đến các tiêu chí chưa đạt chuẩn.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện tiếp tục tập trung vào các chương trình trọng điểm, trong đó thực hiện đột phá đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khu gia trại, trang trại tập trung; Tập trung phát triển du lịch sinh thái gắn với du lịch cộng đồng và du Lịch văn hóa; Thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch du lịch ở những vùng, thế mạnh của huyện để có cơ sở pháp lý kêu gọi nguồn lực đầu tư. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, hoạt động của mặt trận và các đoàn thể từ huyện xuống xã, thị trấn.

 
 
 
 
 
Nguồn tin theo: www.thuathienhue.gov.vn
dctuan-Thanh tra huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 2.035