Tìm kiếm
Bộ Nội vụ giao ban thực hiện Dự án 513 và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
False 1084Ngày cập nhật 12/09/2020
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị
Sáng ngày 8/9, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác triển khai Dự án 513 (hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính) và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa đồng chủ trì Hội nghị. Hội nghị được kết nối trực truyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước. Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã chủ trì với sự tham dự của lãnh đạo Sở Nội vụ và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (Dự án 513), Bộ Nội vụ đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án. Đến hết tháng 7/2020, Bộ Nội vụ đã tham mưu để Chính phủ ban hành 07 nghị quyết và chủ trì để các tỉnh hiệp thương, thỏa thuận giải quyết dứt điểm 15/16 khu vực địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại. Trên cơ sở Thiết kế kỹ thuật - Dự toán triển khai thực hiện Dự án 513 và đề nghị của các địa phương, Bộ Nội vụ đã tổng hợp, gửi Bộ Tài chính để cân đối hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh có khó khăn về ngân sách, tạo điều kiện cho các địa phương triển khai thực hiện Dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện khảo sát thực tế và đề xuất phương án kỹ thuật xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa 28 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 129 đơn vị hành chính cấp huyện và 610 đơn vị hành chính cấp xã có biển để Bộ Nội vụ xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, cơ quan trung ương để xây dựng kế hoạch và lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán triển khai thực hiện Dự án 513 tại địa phương. Đến nay, có 13/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện hoàn thành.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đến nay đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 2019-2021. Qua sắp xếp, cả nước đã giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, 546 đơn vị hành chính cấp xã. Dự kiến trong 5 năm tới sẽ giảm chi ngân sách nhà nước trên 1.400 tỷ đồng do giảm chi lương, giảm chi hoạt động các đơn vị hành chính sau khi sắp xếp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân biểu dương các tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt Dự án 513, đồng thời đề nghị các địa phương còn lại khẩn trương phối hợp các bộ, ngành trung ương hoàn tất và gửi hồ sơ thẩm định để xét công nhận. Phải cố gắng làm xong trong năm 2021.

Bộ trưởng đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng ngồi lại để phối hợp giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực hiện Dự án 513 trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị của các địa phương.

Về tinh giản biên chế sau sắp xếp đơn vị hành chính, Bộ trưởng yêu cầu căn cứ vào các quy định hiện hành, các văn bản hướng dẫn của trung ương để thực hiện. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tùy theo thẩm quyền để xem xét giải quyết. Cần có lộ trình cụ thể, có chính sách đặc thù nhưng không trái pháp luật.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Phòng Tư pháp
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.888.346
Truy cập hiện tại 3.690