Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm 2020
False 18777Ngày cập nhật 29/06/2020

Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm 2020, lên trang thông tin điện tử huyện. Đề nghị các cá nhân, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn vào cập nhật, nghiên cứu chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. (Tài liệu phục vụ kỳ họp)

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 16.140