Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VI
False 16651Ngày cập nhật 29/06/2020

Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI, lên trang thông tin huyện. Đề nghị các cá nhân, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn vào cập nhật, nghiên cứu chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. (Tài liệu phục vụ kỳ họp)

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 85