Tìm kiếm
Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt THCS năm học 2019-2020: hoàn thành trước ngày 31/7/2020
False 2239Ngày cập nhật 09/05/2020
ảnh minh họa
 
Ảnh minh họa (Tại trường Tiểu học Vĩnh Ninh)
Ảnh minh họa (Tại trường Tiểu học Vĩnh Ninh)
Theo Quyết định số 1096 /QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành ngày 29/4/2020 thì thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ được lùi lại và hoàn thành trước ngày 31/7/2020.

Đây là Quyết định  sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018; thay thế Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh; có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng với năm học 2019-2020.

Quyết định này cũng quy định thời gian kết thúc học kỳ II năm học 2019-2020 trước ngày 11/7/2020; Kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020. Riêng khối lớp 12 của cấp trung học phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên phải hoàn thành chương trình giảng dạy năm học trước ngày 30/6/2020.

Đối với công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp học (Lớp 1, lớp 6 và lớp 10) cho năm học 2020 – 2021 phải hoàn thành trước ngày 15/8/2020.

thuathienhue.gov.vn
Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.607.307
Truy cập hiện tại 819