Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trực tuyến Bộ Nội vụ sơ kết 3 năm thực hiện đề án “Thí điểm đổi mới tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”
False 4882Ngày cập nhật 29/04/2020
Đoàn Chủ tịch Hội nghị
 
Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế
Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế
Sáng ngày 27/4, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện đề án “Thí điểm đổi mới tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.
 

 

 

 Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” được Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện đối với 14 cơ quan Trung ương và 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có Thừa Thiên Huế. Mục đích là nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của đất nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; góp phần thực hiện tốt Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ tại hội nghị, sau 3 năm triển khai có 12/14 cơ quan Trung ương thuộc diện thí điểm thực hiện tổ chức thi tuyển 29 chức danh cán bộ, lãnh đạo, quản lý cấp vụ và cấp phòng; kết quả, có 42 ứng viên trúng tuyển (cấp vụ có 32 ứng viên và cấp phòng có 10 ứng viên). Tại 22 địa phương thực hiện thí điểm thì có 17 địa phương tổ chức thi tuyển 86 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng; kết quả có 368 ứng viên trúng tuyển (cấp cơ sở có 33 ứng viên và cấp phòng có 335 ứng viên).

Tại Thừa Thiên Huế, từ tháng 11/2017 đến nay, tỉnh đã tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo gồm: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; các phó Giám đốc sở (Công thương, Tư pháp) và Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. UBND tỉnh đã có công văn hướng dẫn thực hiện đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; việc tổ chức thực hiện đã đạt được những kết quả nhất định, điển hình như UBND thành phố Huế tổ chức thi tuyển Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thể thao, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Sở giáo dục và Đào tạo thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường THPT Gia Hội…

Tại hội nghị, các Bộ và địa phương đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Theo đánh giá của các Hội đồng thi tuyển các bộ, ngành và địa phương thí điểm thì việc tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng đã góp phần tạo động lực, khích lệ ý chí phấn đấu, phát triển nghề nghiệp của mỗi người công chức; tạo điều kiện cho công chức, viên chức có năng lực, trình độ chuyên môn, tham gia vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị. Bên cạnh đó, việc mở rộng đối tượng tham gia dự tuyển cũng tạo điều kiện mở rộng nguồn nhân lực có chất lượng, trình độ tuyển chọn vào các vị trí lãnh đạo, quản lý còn thiếu...

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, qua việc tổ chức thí điểm từ các bộ và địa phương cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, thì quá trình thực hiện Đề án còn tồn tại một số hạn chế như: Việc chuẩn bị và chỉ đạo nội dung thi tuyển chưa đầy đủ và có những điểm chưa đầy đủ, cụ thể, rõ ràng; sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan được giao nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án có lúc chưa chặt chẽ; nhiều cơ quan, đơn vị được chọn thí điểm còn lúng túng trong triển khai thực hiện, thời gian thực hiện kéo dài; việc thi tuyển lãnh đạo, quản lý chưa thu hút đông đảo cán bộ, công chức tham gia; việc thành lập Hội đồng thi tuyển ở một số nơi chưa hợp lý, còn lúng túng trong xử lý một số tình huống khi tổ chức thi tuyển...

Từ thực tế 3 năm triển khai Đề án, Bộ Nội vụ kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định thực hiện Đề án đến năm 2022 và nhân rộng việc thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển tại các Bộ, ngành, địa phương; trong đó, xác định cụ thể tỷ lệ tối thiểu khoảng 50% vị trí lãnh đạo, quản lý khi bổ nhiệm phải thực hiện thông qua thi tuyển...

 
 
 
 
 
thuathienhue.gov.vn
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 95