Tìm kiếm
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai các điều kiện đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại
False 5609Ngày cập nhật 29/04/2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp

triển khai các điều kiện đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại

 

 
 

 

Ngày 24/4/2020, tại Hội trường phòng họp số 2 huyện, đồng chí Dương Thanh Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện đã có cuộc họp triển khai các điều kiện đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự có lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo, đại diện Văn phòng HĐND và UBND huyện; lãnh đạo các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, THPT Nam Đông; lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX.

Sau khi nghe Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo báo cáo tình hình triển khai các điều kiện đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19,... ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên tham dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Để triển khai công tác giảng dạy và học tập đảm bảo trong thời gian dịch Covid-19 chưa chấm dứt, UBND huyện đề nghị Phòng Giáo dục - Đào tạo, các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, THPT Nam Đông; Trung tâm GDNN-GDTX, cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu thông báo lịch đi học trở lại theo thời gian tại Công văn hướng dẫn số 749/SGD&ĐT-VP ngày 24/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại (đối với học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên đi học trở lại vào ngày 27/4/2020; học sinh Mầm non và Tiểu học thời gian đi học trở lại vào 04/5/2020).

2. Đối với các Trường

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch theo Công văn hướng dẫn số 749/SGD&ĐT-VP ngày 24/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại.

- Việc thực hiện bán trú đối với trẻ mầm non và học sinh tiểu học các Trường vẫn thực hiện bình thường; nếu Trường nào gặp khó khăn thì cho phép giãn thời gian tối đa lùi 01 tuần. Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, không tổ chức chào cờ.

- Chủ động tổng dọn vệ sinh trước khi phun tiêu độc khử trùng. Hiệu trưởng các trường học phải có mặt tại trường để chỉ đạo tổng dọn vệ sinh (đối với các Trường Trung học cơ sở, THPT Nam Đông triển khai phun thuốc vào ngày 26/4/2020; các Trường Mầm non, Tiểu học triển khai phun thuốc ngày 03/5/2020) và phối hợp với Đoàn để thực hiện phun thuốc tại đơn vị mình.

- Các Trường đảm bảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh việc đeo khẩu trang; trang bị các điều kiện để thực hiện vệ sinh hằng ngày cho học sinh như xà phòng, hệ thống bồn rửa tay, nước sát khuẩn...; nghiên cứu bố trí 01 phòng y tế cách ly. Đối với các Trường có khã năng thiếu nước sinh hoạt thì rà soát báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) để có phương án cấp nước.

- Tổ chức thực hiện tốt cổng trường an toàn giao thông, phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn vị trí đỗ xe giữ khoảng cách và an toàn giao thông đối với phụ huynh khi đưa, đón con tại cổng trường; đối với các em bỏ học đi làm ở các tỉnh phía Nam nay về lại địa phương phòng ngừa dịch thì phối hợp, tuyên truyền, vận động các em đến trường học lại.

- Nghiên cứu, có kế hoạch riêng và cụ thể để bồi dưỡng, phụ đạo cho các em học sinh khối 9, khối 12.

3. Trung tâm Y tế huyện: Tổ chức thực hiện phun hóa chất tiêu độc khử trùng tất cả các trường học trên địa bàn (phun thuốc phải kỹ các ngóc ngách, bàn, ghế, tay nấm cửa…; thời gian đối với các Trường Trung học cơ sở, THPT Nam Đông triển khai phun thuốc vào ngày 26/4/2020; các Trường Mầm non, Tiểu học triển khai phun thuốc 03/5/2020). Chủ động nhân công, máy móc thiết bị, thuốc hóa chất và nhiên liệu.

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện: Phối hợp cơ quan liên quan thông tin trên hệ thống loa phát thanh từ huyện đến các xã về thời gian đi học trở lại và công tác phòng, chống dịch.

5. UBND các xã, thị trấn: Phối hợp với các cơ quan liên quan, các Trường trên địa bàn hướng dẫn vị trí đỗ xe giữ khoảng cách và an toàn giao thông đối với phụ huynh khi đưa, đón con tại cổng trường; tuyên truyền, vận động các em đã bỏ học đi làm ăn các tỉnh phía Nam này về địa phương phòng ngừa dịch trở lại trường.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai các điều kiện đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. UBND huyện thông báo để Phòng Giáo dục - Đào tạo và các Trường, cơ quan liên quan, địa phương tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả./.

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.888.243
Truy cập hiện tại 3.648