Tìm kiếm
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 .
False 804Ngày cập nhật 19/03/2020

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc

triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19

 

Ngày 09/03/2020, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo; Ban giám đốc Trung tâm Y tế; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (vắng: Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thượng Quảng).

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Y tế báo cáo tình hình diễn biến dịch Covid- 19 trên thế giới, trong nước, trên địa bàn tỉnh và công tác triển khai phòng, chống dịch trên địa bàn huyện; ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Hoan nghênh ngành y tế, ngành giáo dục, Công an huyện và các thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các địa phương trong thời gian qua đã tích cực, nỗ lực vào cuộc triển khai công tác phòng chống dịch Covid- 19; đến nay trên địa bàn huyện chưa có trường hợp mắc bệnh Covid- 19.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền người dân mua khẩu trang bằng vải để sử dụng phòng chống dịch vẫn còn hạn chế (khẩu trang y tế chủ yếu phục vụ cho đội ngũ y tế sử dụng); việc tham mưu chuẩn bị các trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch còn thiếu kịp thời; công tác quản lý người ra vào huyện còn thiếu chặt chẽ là nguy cơ xảy ra dịch bệnh là rất cao.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, chủ động phòng chống dịch Covid- 19 trên địa bàn huyện kịp thời, có hiệu quả, quyết tâm không để dịch xảy ra, với phương châm “phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời”, UBND huyện đề nghị ngành y tế, các thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Về công tác tuyên truyền:

- Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị, thống nhất nội dung tuyên tuyền công tác phòng chống dịch Covid – 19.

- Trên cơ sở nội dung tuyên truyền, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao và UBND các xã, thị trấn thường xuyên phát trên hệ thống truyền thanh để nhân dân biết và chủ động phòng chống dịch.

2. Đối với Phòng Khám Đa khoa Hương Xuân làm khu cách ly tập trung:

- Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện Tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở Y tế giao Phòng Khám Đa khoa Hương Xuân cho UBND huyện quản lý, sử dụng và có kế hoạch sửa chữa;

- Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện, Trung tâm Y tế và các cơ quan liên quan khảo sát Phòng Khám Đa khoa Hương Xuân để tham mưu UBND huyện sửa chữa một số hạng mục (ưu tiên điện, nước) phục vụ kịp thời cho công tác phòng chống dịch.

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Ban quản lý thị trường số 4, các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung trang thiết bị, vật tư y tế cho công tác phòng chống dịch; bảo đảm việc cung ứng, kiểm soát giá đối với hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân trong trường hợp dịch lây lan, kéo dài. Xử lý nghiêm đối với những cơ sở bán không đúng giá niêm yết.

4. UBND các xã, thị trấn chủ động rà soát, lập danh sách và năm chắc số lượng con em trên địa bàn mình quản lý (đi du học sinh, xuất khẩu lao động, đi lao động tự do tại các nước,…), thời gian trở về nước để báo cáo cho Công an huyện, ngành y tế biết để kịp thời theo dõi, kiểm tra, xử lý theo quy định. Đồng thời theo dõi, báo cáo kịp thời những người nước ngoài hoặc những người từ vùng dịch đến địa bàn mình quản lý cho các ngành chức năng liên quan.

5. Công an huyện, Công an các xã, thị trấn chủ động kiểm tra các đoàn người ra vào trên địa bàn huyện tham quan, du lịch, học tập, nghiên cứu, công tác và lưu trú trên địa bàn để phối hợp với Trung tâm Y tế thực hiện các biên pháp nghiệp vụ theo quy định. Trong thời gian dịch đang xảy ra trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các đoàn tham quan, du lịch, học tập, nghiên cứu, công tác và lưu trú hạn chế ra vào trên địa bàn huyện để đảm bảo công tác phòng chống dịch được hiệu quả.

6. Đồng ý giao Trung tâm Y tế đặt mua thêm 10 cái máy đo thân nhiệt cấp cho 10 Trạm y tế các xã, thị trấn phục vụ công tác phòng chống dịch (Trung tâm Y tế đã cấp kinh phí mua 05 cái). Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND kinh phí để thực hiện.

7. Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế các xã, thị trấn tổ chức khai báo y tế theo quy định đối với những người nơi khác vào địa bàn, nhất là những người đến từ vùng dịch; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, có các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn kịp thời, hiệu quả; trong qúa trình thực hiện nếu có những khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND huyện, Ban chỉ đạo để xử lý.

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai phòng chống dịch Covid - 19. UBND huyện thông báo để ngành y tế, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả./.

Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.208.995
Truy cập hiện tại 946