Tìm kiếm
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai thực hiện Phương án chống hạn sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020
False 630Ngày cập nhật 19/03/2020

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai

 thực hiện Phương án chống hạn sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020

 

Ngày 05/3/2020, đồng chí Lê Thanh Hồ – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện Phương án chống hạn sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Trạm Thủy nông Nam Đông; Văn phòng HĐND và UBND huyện; lãnh đạo UBND các xã (vắng có lý do: xã Thượng Quảng và xã Hương Phú).

Sau khi nghe đồng chí Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT thông qua Phương án chống hạn sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020 và các ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Thời gian qua các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cơ bản phối hợp tốt công tác sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, dự báo năm 2020 thời tiết nắng nóng kéo dài nguy cơ dẫn đến khô hạn là rất cao; công tác sản xuất vẫn còn một số tồn tại hạn chế như một số diện tích chưa chủ động được nước, điều tiết nước chưa hợp lý, hệ thống kênh mương xuống cấp.

Để thực hiện tốt công tác sản xuất nông nghiệp và Phương án chống hạn sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. UBND các xã (trừ xã Hương Lộc)

- Chỉ đạo nông dân củng cố bờ ruộng, giữ nước trong ruộng; thực hiện lấy nước hợp lý, tiết kiệm, lấy nước luân phiên, nhất là đối với các hộ đầu các tuyến kênh phải nhường nước để cho các hộ phía cuối kênh đảm bảo có nước tưới.

- Tuyên truyền, vận động nông dân đẩy mạnh công tác chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và xử lý kịp thời.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động chuyển đổi cây trồng đối với những diện tích không đủ nước để gieo cấy. Trên cơ sở đó, khảo sát, đề xuất các vùng có khả năng thiếu nước để chuyển đổi sang trồng các cây loại cây trồng khác.

- Rà soát các xứ đồng thiếu nước, kênh mương hư hỏng, xuống cấp để đề xuất khắc phục sửa chữa, nâng cấp nhằm góp phần thực hiện tốt Phương án chống hạn sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020. Huy động các nguồn lực, đóng góp ngày công của nhân dân để tiến hành nạo vét kênh mương, kiểm tra có biện pháp xử lý người dân tự đục kênh mương để lấy nước, đồng thời đưa ra giải pháp khắc phục.

- Chủ động phối hợp với Trạm Thủy nông tổ chức khơi thông, nạo vét các tuyến kênh chính và điều tiết nước vào ruộng cho hợp lý.

2. Trạm Thủy nông Nam Đông

- Phân công cán bộ tổ chức nạo vét, khơi thông các đầu mối, kênh mương; điều tiết nước ở các tuyến kênh để đảm bảo thuận lợi cho nhân dân lấy nước.

- Tổ chức bơm chống hạn ở các vùng có đủ nguồn nước như: Vùng k4 (xã Hương Phú), vùng Tà Rinh (xã Thượng Nhật), vùng C9 (xã Hương Hữu), vùng thôn 3 (xã Thượng Quảng).

- Tổ chức sửa chữa đập đầu nguồn của kênh baba (xã Hương Sơn) đảm bảo đủ lượng nước chảy vào kênh; điều tiết nước hợp lý ở các vùng A sên và Hai Nhất (xã Thượng Nhật), vùng kênh N2 (Khe Bó, xã Thượng Quảng).

- Phối hợp với UBND các xã để vận động người dân sử dụng lấy nước hợp lý, đồng thời khảo sát, phân công cụ thể để phân phối nước cho từng vùng, từng hộ dân đảm bảo nguồn nước lấy vào ruộng.

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

- Hướng dẫn nông dân chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại lúa và các loại cây trồng khác, đặc biệt chú ý xử lý bệnh đạo ôn trên đồng ruộng.

- Tăng cường công tác chuyển giao kỹ thuật canh tác cho người nông dân; phân công cán bộ tập trung hướng dẫn nông dân điều tiết nước, giữ nước trong ruộng.

- Phối hợp với UBND xã, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân chuyển đổi các loại cây trồng phù hợp ở những vùng thường xuyên thiếu nước.

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT

- Kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương tổ chức chống hạn cho cây lúa;

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo chuyển đổi cây trồng ở những vùng thường xuyên thiếu nước.

- Rà soát những kênh mương bị hư hỏng, xuống cấp để tham mưu, đề xuất sửa chữa trong thời gian tới.

5. Một số công việc khác

a) Đối với các địa phương: Rà soát lại diện tích đất nông nghiệp đang trồng keo để có biện pháp ngăn chặn kịp thời, đưa chỉ tiêu này vào chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết HĐND các xã; tuyên truyền, vận động người dân không cắt bán cây cao su lấy gỗ; rà soát kiểm tra lại diện tích bệnh khảm lá sắn; nghiên cứu, vận động nhân dân tái đàn lợn sau dịch; kiểm tra việc trồng dứa, hạn chế trồng xen; quản lý chặt chẽ việc việc san, gạt lấy đất.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan: Tăng cường, thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với các địa phương hướng dẫn việc chăm sóc, bón phân cho diện tích cam đã trồng; hướng dẫn người dân cách phòng bệnh ngăn ngừa lây lan bệnh khảm lá sắn.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai thực hiện Phương án chống hạn sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020. UBND huyện đề nghị các cơ quan liên quan và UBND các xã phối hợp tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả./.

Phan Anh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.208.978
Truy cập hiện tại 951