Tìm kiếm
Về việc tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2019
False 4657Ngày cập nhật 17/12/2019

Ngày 17/12/2019, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1284/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2019

Trong đó, Chủ tịch UBND huyện đã khen thưởng cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2019 (Chi tiết theo Quyết định đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.233.947
Truy cập hiện tại 959