Tìm kiếm
Về việc tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2019
False 8787Ngày cập nhật 12/12/2019

Ngày 11/12/2019, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1228/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2019

Kết quả có 02 tập thể và 03 cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2019.

(Chi tiết tại Quyết định đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.595