Tìm kiếm
Về việc tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xây dựng Hội cơ sở trong sạch vững mạnh xuất sắc” năm 2019
False 3904Ngày cập nhật 06/12/2019

Ngày 04/12/2019, Ủy ban nhân dân huyện đã quyết định về việc tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Xây dựng Hội cơ sở trong sạch vững mạnh xuất sắc" năm 2019 của Hội Cựu Chiến binh huyện.

Ủy ban nhân dân huyện đã tặng thưởng cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "xây dựng Hội cơ sở trong sạch vững mạnh" năm 2019.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.233.947
Truy cập hiện tại 66